login

Werkgeverstool – Tips

header werkgeverstool

Als werkgever kunt u veel doen om een medewerker met een chronische aandoening inzetbaar en aan het werk te houden. De overheid verwacht deze inspanning ook van u en uw medewerker. Enkele nuttige tips die hun effect in de praktijk hebben bewezen:  

- Neem initiatief en blijf in gesprek met uw medewerker
Als u merkt of denkt dat een medewerker kampt met gezondheidsproblemen, minder goed functioneert en zich al mogelijk ziek heeft gemeld of frequent (kortdurend) afwezig is, neem initiatief. Maak duidelijk dat het voor uw medewerker veilig is om het gesprek te voeren, dat u het over het werk wilt hebben en dat u samen met de medewerker wilt kijken hoe hij/zij aan het werk kan blijven.- Wees u bewust van uw houding

Uw houding en de manier waarop u praat bepalen hoe de ander reageert. Realiseert u zich dat de medewerker zich kwetsbaar of wellicht zelfs bedreigd voelt. Wees oprecht geïnteresseerd in de situatie van de medewerker, zonder dat u alle details hoeft te weten. Deze mag u ook niet vragen. Geef aan dat u het wilt hebben over het werk, wat nog wel kan en wat niet, en dat u de medewerker wilt ondersteunen om te kunnen blijven werken.- Stimuleer zo veel als mogelijk aan het werk te blijven 

Een chronische aandoening kan grillig van aard zijn. De ene dag kan iemand goed werken, de andere dag kunnen problemen als vermoeidheid, concentratie of klachten als gevolg van de aandoening de overhand hebben. Bespreek met uw medewerker hoe u daar samen mee omgaat, wat de medewerker nodig heeft, welke werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden uitgevoerd en wie deze mogelijk kan overnemen. In veel gevallen maken aanpassingen van taken of meer flexibele werktijden het mogelijk om (deels) te kunnen blijven werken.- Wees zorgzaam en zakelijk

Voorkom dat u te lang blijft inzetten op de huidige functie als het werken daarin echt niet meer lukt. Het is zorgzaam en zakelijk om dan samen met uw medewerker uit te kijken naar andere werkmogelijkheden, binnen of buiten uw bedrijf.    - Schakel hulp in

Als de aandoening meer gevolgen heeft voor het werk, is het advies om zo snel mogelijk te kijken hoe uw medewerker aan het werk kan blijven in de eigen functie of in ander werk binnen of buiten de organisatie. Komt u hier samen met de medewerker niet uit, schakel dan zo vroeg mogelijk hulp in zoals van de bedrijfsarts of deskundige van een arbodienst.- Houd u aan de wet

Let erop dat u de wet niet overtreedt: rond ziekte en werk gelden strenge regels vanwege bescherming persoonsgegevens. U mag niet alle informatie vastleggen die de medewerker of bedrijfsarts u geeft, ook niet met toestemming van de medewerker.- Kijk bij de thema’s voor meer adviezen en tips

Bij de thema’s vindt u een verdere uitwerking van hoe om te gaan met een medewerker met een chronische aandoening. Er zijn vijf thema’s: het gesprek met uw medewerker, wetgeving, werkaanpassingen en vergoedingen, ondersteuning en beleid.  - Maak gebruik van het aanbod van A+O Metalektro

Heeft u behoefte aan meer ondersteuning of heeft u een concrete vraag? Naast deze tool biedt A+O Metalektro kosteloze ondersteuning in de vorm van advies op maat gesprekken en workshops voor werkgevers en werknemers. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. U kunt ook direct contact opnemen met uw regiomanager.Klik hieronder op de thema’s en meer informatie om met de tool aan de slag te gaan.

Thema's Meer informatie Startpagina


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.