login

CIV Water/Maritieme Techniek

Het bevorderen van de instroom van goed opgeleide werknemers en het vergroten van de innovatiekracht is waar het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Water/Maritieme Techniek voor staat. In dit project, dat in juni 2013 is gestart, werken het bedrijfsleven en enkele onderwijsinstellingen in de regio's Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden intensief samen.

Doelstelling en doelgroep

Nederland, en dan specifiek de regio Rijnmond/Drechtsteden, is hét maritieme centrum van Europa en bezit één van de sterkste maritieme clusters van de wereld.

Lees meer...

Bedrijf & School: Het Nieuwe Samenwerken

Om de arbeidsmarkt optimaal te laten werken, is het van groot belang voor scholen en bedrijven om goed geschoolde technische vakkrachten af te leveren. Echter, de vraag van bedrijven naar deze vakkrachten en het aanbod van schoolverlaters vanuit de beroepsopleidingen sluiten niet optimaal op elkaar aan. Om regionale samenwerking tussen scholen en bedrijven te stimuleren en vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, is A+O in 2012 gestart met de vijf jaar durende pilot 'Bedrijf & School: Het Nieuwe Samenwerken'

Doelstelling en doelgroepen

Doel van de pilot is door een duurzame samenwerking tussen scholen en bedrijven, vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en de instroom in de opleidingen te vergroten.

Lees meer...

Het Metalen Scharnierpunt: een succesvolle aanpak

A+O heeft  (samen met OOM) sinds de start in 2006  via subsidies het project ‘Het Metalen Scharnierpunt’ (HMS) ondersteund. Voor het schooljaar 2009/2010 hebben dertig vmbo-scholen een forse bijdrage ontvangen voor de invoering van HMS. Sinds begin van 2011 staat HMS op eigen benen en wordt nu verder doorontwikkeld en geïmplementeerd op de vmbo-scholen.

HMS is een nieuw didactisch onderwijsmodel dat wordt toegepast in het VMBO sector Techniek. Doel is om de kloof te dichten tussen de arbeidsmarkt en het (voorbereidend) beroepsonderwijs en om een betere aansluiting tussen het vmbo en het mbo te bewerkstelligen. Daarnaast is de verhoging van de instroom een doelstelling die daadwerkelijk gerealiseerd is.

Lees meer...

Kwaliteitsimpuls vmbo en mbo door project CNC-Programmeertechnieken

Bij metalektrobedrijven is grote behoefte aan vmbo en mbo-leerlingen die met CNC-apparatuur en -programmatuur kunnen werken. Deze leerlingen beschikken echter vaak niet over de benodigde kennis van verspaningstechnologie.

Met het driejarige project CNC-Programmeer-technieken, waarin A+O Metalektro participeert geeft het VMBO Platform Metaal & Metalektro samen met het bedrijfsleven een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs in het vmbo en verbetert de aansluiting op het mbo.

Lees meer...

Het Metalen Scharnierpunt (HMS) op eigen benen

Praktijkopdrachten voor vmbo’ers die nauw aansluiten bij de eisen van het bedrijfsleven én de interesses van jongeren. Dat is kort gezegd de formule van Het Metalen Scharnierpunt (HMS). Een relatief nieuwe onderwijsmethode, mede op gang gebracht door subsidies van A+O Metalektro en OOM, die veel lof oogst. Vanaf dit jaar komt HMS op eigen benen te staan.

Betrokkenen vertellen over hun ervaringen met de succesformule die op steeds meer scholen wordt geïntroduceerd. “De afgelopen projectperiode is erg voorspoedig verlopen. Mede door de betrokkenheid en bijdragen van de opleidingsfondsen A+O en OOM, want zonder hen zouden we dit punt niet hebben bereikt.” Aldus een enthousiaste Adri Pijnenburg, die vanuit de Stichting Consortium Beroepsonderwijs het project HMS leidt.

Lees meer...


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.