login

Pagina 3 van 4

Meester-gezel trajecten en levensecht leren bij praktijkcentrum MSO

“We willen ons onderscheiden door kwaliteit en maatwerk.” Aldus Bert Brals en Jochum Admiraal, coördinatoren van de Stichting Metaal- en Scheepsbouwopleidingen (MSO) in Groningen. Hier worden bbl-leerlingen klaargestoomd voor werk in de regionale groot- en kleinmetaal. En MSO heeft grote plannen.

Brals: “Er moet een optimale aansluiting tussen de vraag van de leerbedrijven en het aanbod van de opleiding ontstaan: maatwerk voor bedrijven. Het leerlingenaantal kan binnen vijf jaar verdubbelen, onder meer door ‘levensecht leren’ en het invoeren van meester-gezel trajecten.”

Lees meer...

TecLab tilt onderwijs en technologie naar hoger niveau

Nieuw Centrum voor innovatief vakmanschap in Eindhoven

Ondersteund door de overheid ontstaan door het gehele land MBO Centra voor innovatief vakmanschap (CIV). Het doel? Versterken van de Nederlandse kenniseconomie en faciliteren van innovatie. In december besloot het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in vier nieuwe centra te investeren, waaronder TecLab in Eindhoven.

Samen met het bedrijfsleven en onderwijs ontwikkelde Brainport Industries voor de regio Eindhoven een plan om roc’s en bedrijven beter te laten samenwerken en aantrekkelijker onderwijs in de productietechnologie te krijgen.

Lees meer...

De Techniek Academie: een regionale boost voor de techniek

Zichtbaar, vernieuwend en praktisch onderwijs. Dat is wat De Techniek Academie, het leerwerktraject van de regionale bedrijfsschool Noord Veluwe en Flevopolder, tot doel heeft.

“In september 2012 openen we onze deuren in Harderwijk en de belangstelling is groot, merken we”, vertelt Jacques de Groot, projectleider van De Techniek Academie. “Iedereen heeft er baat bij als de techniek een boost krijgt.” De aanleiding voor De Techniek Academie is duidelijk. “De belangstelling voor techniekopleidingen holt achteruit in de regio. Leerlingenaantallen halveren en het is inmiddels 5 voor 12 geweest.

Lees meer...

TechniekCampus Zaanstreek feestelijk geopend

“Deze plek moet een hotspot voor technisch vakonderwijs worden.” Dat zei wethouder Erik Struijlaart van de gemeente Zaanstad op 2 november bij de druk bezochte opening van de TechniekCampus Zaanstreek.

De TechniekCampus biedt onderdak aan Tetrix Bedrijfsopleidingen, de metaalopleidingen van het Regio College en  OBM Noord-Holland.  A+O en OOM hebben als opleidingsfondsen de TechniekCampus mede mogelijk gemaakt. De werkplaats is licht, schoon en overzichtelijk: er staan moderne machines en een robotinstallatie.

Lees meer...

Tienjarig jubileum Metalektro Zaanstreek staat in teken van instroom techniek

Op zaterdag 5 november vierde de vereniging Metalektro Zaanstreek haar tienjarig bestaan. Ruim vijftig regionaal samenwerkende bedrijven in de Metalektro vormen een cluster dat zich inspant om instroom van leerlingen in techniek te vergroten. Het meest recente plan: de oprichting van een centraal gelegen Techniekcampus.

De jubileumbijeenkomst van Metalektro Zaanstreek werd gehouden in het gebouw van A+O-bedrijf Royal DuyvisWiener in Koog aan de Zaan, de maker van machines voor cacao- en chocolade-industrie.

Lees meer...

Pagina 3 van 4