login

Grote knelpunten in personeelsvraag technische beroepen

Het wordt voor werkgevers steeds moeilijker om voldoende technisch personeel te vinden. De komende 6 jaar zijn er bijna 340.000 baanopeningen voor technische en ICT-beroepen. De instroom van schoolverlaters met een technisch diploma zal naar verwachting groeien, maar is nog onvoldoende hoog. Bovendien kiezen de schoolverlaters regelmatig voor een ander, niet-technisch beroep.

 

Dit blijkt uit het onderzoek Aansluiting Technisch Onderwijs en de Arbeidsmarkt van het Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Verwacht wordt dat werkgevers de komende 6 jaar voor 87 procent van hun vraag naar ICT-beroepen en 66 procent van hun vraag naar technische beroepen te maken krijgen met grote knelpunten.

Technische vaardigheden komen steeds vaker van pas

Er is sprake van een grote frictie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor technici, met grote knelpunten in de personeelsvoorziening als gevolg. Bovendien komt een grote groep technici niet terecht in een typisch technisch beroep en waaiert uit over verschillende niet-technische beroepen. Van de recent afgestudeerde mbo-technici werkt meer dan de helft in een technisch beroep. Voor recent afgestudeerde technici in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is dit ruim tweederde.

Enerzijds laten de cijfers duidelijk zien dat niet-technisch opgeleide mensen bijna nooit in een technisch beroep werken, dus dat er specifieke kennis nodig is voor technische beroepen die voornamelijk geleerd wordt tijdens een technische studie. Aan de andere kant geven veel technici met een niet-technisch beroep aan dat hun studie ook redelijk goed tot goed aansluit bij hun huidige functie. Dit geeft aan dat technische vaardigheden ook steeds vaker van pas komen in niet-technische beroepen.

Weinig vrouwen en weinig deeltijdwerk

Technische beroepen wijken op een aantal punten sterk af van niet-technische beroepen. Zo zijn zowel de deeltijdfactor als het aandeel vrouwen relatief laag. Enerzijds kan de lage deeltijdfactor in technische beroepen duiden op een conservatieve werkkring, maar anderzijds zijn er veel technische beroepen waarvan de werkzaamheden dag en nacht doorgaan en er bijvoorbeeld in ploegendiensten gewerkt moet worden.

In de metalektrosector is een roep om meer mogelijkheden voor deeltijdwerk om ook vrouwen te binden aan de sector. Het behouden van vrouwen met een technische opleiding voor een technisch beroep kan een oplossing zijn voor het capaciteitsprobleem van werkgevers in de techniek. Het tekort aan goed gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt, zoals dat door werkgevers wordt aangegeven, moet op een andere manier worden opgelost.

Hogere lonen in niet-technische beroepen

Daarnaast blijkt dat het loon voor hbo- en wo-technici hoger is in niet-technische beroepen. Aangezien dit ook gevonden worden voor recent gediplomeerden, worden deze resultaten in ieder geval voor deze groep niet bepaald door het feit dat bepaalde niet-technische beroepen, zoals de functie van manager, een hoger loon hebben. Als personeel schaars is, dan stijgen de lonen. Dit kan een verklaring zijn voor de hogere lonen van technici in niet-technische beroepen omdat technici daar schaarser zijn.

Een andere verklaring is dat lonen in de techniek, door bijvoorbeeld cao’s of internationale concurrentie en outsourcing, lager liggen dan in andere sectoren. Een andere verklaring voor het hogere loon van technici buiten de techniek kan zijn dat de beste technici hogere lonen kunnen onderhandelen en daardoor niet in de techniek terecht komen.

Alhoewel het aannemelijk is dat het loon wel een rol speelt in de beroepskeuze van technici, laten recente studies zien dat andere baankenmerken, zoals autonomie, work-life balance, werken in teamverband en de maatschappelijke zingeving van de baan ook belangrijke aspecten zijn voor masterstudenten aan technische universiteiten. De conclusie van het ROA is dan ook dat vervolgonderzoek nodig is.

Meer informatie

Lees hier het volledige rapport Aansluiting Technisch Onderwijs en de Arbeidsmarkt van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

A+O Contactpersonen

Eelke Riemersma


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.