login

Pilot Regio Analyses: tevreden over respons, tool krijgt verbeterslag

Ze zijn verheugd over de respons die de pilot Regio-analyses opleverde, Henry de Groot namens A+O en projectleider Lysbet Donders. Die analyses moeten de toekomstige personeelsbehoeften van metalektrobedrijven  in de regio duidelijk in kaart brengen, zodat roc’s meer arbeidsgericht kunnen gaan opleiden.

Toch laat een landelijke uitrol van het project nog even op zich wachten. “We willen eerst een kwaliteitsslag maken in de vragenlijst voor bedrijven”, aldus De Groot. Het is een bekend probleem. Leerlingen op het roc die een studierichting kiezen die weinig perspectief op werk biedt, terwijl ze met een andere opleiding prima kansen zouden hebben.


“Bedrijven roepen om de juiste vakmensen, terwijl de scholen zeggen: ‘Specificeer dan wat voor mensen je precies nodig hebt. Dan kunnen we daarop sturen.’ Bedrijven en scholen spreken simpelweg elkaars taal niet”, legt extern projectleider Lysbet Donders uit.

Handschoen oppakken

En dat is precies waar deregio-analyses voor bedoeld zijn: de vraag naar technisch personeel op beroepsniveau inzichtelijk maken, zodat bedrijven en scholen daarover met elkaar in gesprek kunnen. “Des te groter is de kans dat scholen de handschoen oppakken”, aldus Donders.
Deze zomer werd in drie regio’s (Twente, Eindhoven en Rijnmond-Drechtsteden) een pilot gedraaid. Alle A+O-bedrijven in deze regio’s kregen een digitale vragenlijst toegestuurd over hun huidige personeelsbestand en de te verwachten vacatures tot 2017. De belangstelling bleek groot: ongeveer de helft van alle bedrijven toonde zich bereid mee te werken. “Dat toont aan hoe betrokken bedrijven zich voelen. We zijn daar erg blij mee”, zegt Henry de Groot (A+O).

Functieomschrijvingen

De pilot liet echter ook zien dat het invullen van de vragenlijst voor veel respondenten lastig was. “We willen zo nauwkeurig mogelijk weten naar welke functies vraag is”, geeft Donders aan. “Maar alle bedrijven hanteren weer andere functieomschrijvingen. En zeker bij kleinere bedrijven laten de in de tijd ontstane takenpakketten van medewerkers zich niet altijd vangen in formele functiebeschrijvingen met daaraan gekoppeld de diverse MBO 2/3/4 niveau’s. We zijn uitgegaan van de Kenteq kwalificatiedossiers, onderverdeeld in afstudeerrichtingen (crebo’s). In de vragenlijst hebben we ‘knoppen’ met uitleg toegevoegd en zo geprobeerd om één ‘taal’ te vinden die door zowel bedrijven als scholen wordt verstaan. Wellicht was het toch nog wat te ingewikkeld. Dat zoeken we de komende weken uit.”

Vernieuwd

Kortom: de komende tijd wordt de digitale vragenlijst aangepast onder andere door een aantal diepte-interviews met zes tot tien bedrijven per regio over mogelijke verbeterpunten. De vernieuwde versie wordt vervolgens opnieuw getest. Dan valt  het besluit over een landelijke uitrol. “We willen een goed en degelijk instrument neerzetten dat echt iets toevoegt bij wat er al bestaat op dit gebied.  De kwaliteit moet geborgd zijn”, aldus Henry de Groot.

Gezamenlijk

Uiteindelijk zullen de uitkomsten worden vervat in regionale rapportages die aan de roc’s worden aangeboden. Daarnaast krijgen bedrijven een individuele rapportage (‘bedrijfsfoto’). De Groot: “Zo herkennen ze hun eigen positie in de regio ten opzichte van andere bedrijven. Ze zullen zich mede-eigenaar voelen van de cijfers en zien dat ze voor een gezamenlijk probleem op de (regionale) arbeidsmarkt staan dat ook in gezamenlijkheid moet worden opgelost.”

Intussen worden gesprekken met andere sectoren gevoerd, om zo met de regio-analyses te komen tot een vollediger beeld van de technische arbeidsmarkt.

A+O Contactpersonen

Henry de Groot