login

Docenten lopen stage bij A+O-bedrijven

Begin dit jaar is A+O van start gegaan met het project Docentstages, bedoeld om de band tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Voor A+O-bedrijven is een vergoeding van 1.500 euro beschikbaar om deze docentstages vorm te kunnen geven.

“Doel van dit project is om een betere aansluiting te realiseren tussen onderwijs en bedrijfsleven”, zegt Melanie Lancel, manager Ontwikkeling bij A+O. “We willen docenten de mogelijkheid geven om door middel van deze stage een kijkje in de keuken van de bedrijven te nemen. De technologische ontwikkelingen in onze branche gaan razendsnel. Voor docenten is het dus interessant om te zien wat er allemaal gebeurt en hoe zij die ontwikkelingen kunnen vertalen naar het onderwijsprogramma.”

Maatwerk bieden

A+O merkte vrij snel na de start van het project dat de interesse er bij scholen en bedrijven was, maar dat ze behoefte hadden aan praktische ondersteuning om de docentenstage vorm te geven. Om die reden is Henny Harkema als kwartiermaker aangesteld, vertelt Lancel. “Henny heeft veel ervaring in de sector en beschikt over een goed netwerk onder scholen.”

“Mijn ervaring tot nu toe is dat bedrijven en scholen enthousiast zijn over de docentstage”, vult Harkema aan. “Maar door de aantrekkende economie hebben bedrijven het druk. En scholen worden vaak meegesleept door de waan van de dag.” Haar doel is om beide partijen zoveel mogelijk te faciliteren en maatwerk te bieden. Dit doet zij in nauwe samenwerking met de regiomanagers van A+O. “Dan kan het bijvoorbeeld nuttig zijn om een presentatie te geven aan het MT van een bedrijf over hoe de docentenstage ingericht kan worden.” Daarnaast denkt ze mee als er knelpunten zijn. “Zo is het voor een school soms lastig om een dergelijke stage in te passen in het lesprogramma. Dan stel ik voor om de vrije ruimte voor deskundigheidsbevordering te gebruiken. En dan blijkt het wél mogelijk te zijn.”

"We willen docenten de mogelijkheid geven om door middel van deze stage een kijkje in de keuken

van de bedrijven te nemen"


Gastles van bedrijf

Voor de stages richt Harkema zich in eerste instantie op vmbo, mbo en hbo. In de noordelijke regio is er inmiddels goed contact met het ROC Friese Poort en het Innovatiecluster Drachten, waarin zestien bedrijven uit de regio samenwerken. Harkema: “Vier docenten lopen nu een stage bij de bedrijven Neopost en Stertil, tien weken lang voor één dag in de week. Dat is een mooie start. Ik hoop dat er nog vele docenten volgen.”

Fokko van Duinen, docent van ROC Friese Poort voor de opleiding Middenkader Engineering, heeft inmiddels zijn docentstage bij Neopost al achter de rug. “Het was erg plezierig en nuttig. Het thema van mijn stage was machineveiligheid. Ik heb mijn kennis op dat vlak kunnen updaten en kan nu een risico-inventarisatie en evaluatie vertalen in projecten voor studenten. Een werknemer van Neopost komt hierover binnenkort een gastles geven. Verder heb ik kennis gemaakt met de Scrum-methodiek, om in teamverband een project op te delen in klein subprojecten, de taken te verdelen en prioriteiten te stellen. Al met al een hele mooie opbrengst dus, ik ben daar heel tevreden over!”

Win-winsituatie

Ook Mirjam Kip, die namens haar bedrijf Delta Instruments deel uitmaakt van het Innovatiecluster Drachten, is blij met de docentenstages. “Het is ontzettend belangrijk dat docenten op de hoogte zijn van de nieuwste technologische ontwikkelingen en dat kunnen overbrengen op hun studenten. Ik zie dit project echt als een win-winsituatie.” Ze is bovendien blij dat A+O en OOM samenwerken bij het aanbieden van de docentenstages. “Het is handig dat je één loket hebt, want in het Innovatiecluster zitten zowel OOM- als A+O bedrijven. Bovendien is de financiële ondersteuning vanuit de fondsen zeer welkom. Dat helpt om het project op een goede en structurele wijze neer te zetten.”

Het project Docentenstages loopt nog tot eind 2018, vertelt Melanie Lancel: “Als er A+O-bedrijven zijn met interesse, dan kunnen ze contact opnemen met hun A+O-regiomanager. Overigens bieden wij tevens een vergoeding voor een volledig opleidingstraject tot ‘hybride docent’, bedoeld voor werknemers die in deeltijd les willen gaan geven op een school. Ook over dat traject is meer informatie te krijgen bij onze regiomanagers.”

Wilt u meer weten over het project Docentstages? Kijk hier voor meer informatie. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw regiomanager.

 

A+O Contactpersonen

Melanie Lancel


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.