login

Brievenboek voor minister Bussemaker

56 prominenten uit onder andere het onderwijs en het bedrijfsleven schreven een open brief aan minister Bussemaker met suggesties om het techniekonderwijs te verbeteren. De brieven zijn gebundeld in een boek dat op 10 november jl. tijdens de conferentie ‘Zo overleeft het Techniekonderwijs’ aan de minister is overhandigd.

Een van de brievenschrijvers is Saskia Görtz, directeur van A+O.

Onderstaand haar bijdrage.

 

 

Geachte minister van onderwijs,

Het technisch onderwijs gaat de komende jaren transformeren met uw hulp. Een fundamenteel andere visie is nodig om de nieuwe koers krachtig te ondersteunen. Daarom ter inspiratie:

Overal om ons heen is techniek. We hebben een mobieltje, slimme scanapparaten, een elektrische auto. Techniek verbindt ons. Techniek inspireert ons. We vinden het logisch dat techniek werkt, dat techniek zich ontwikkelt. We staan te popelen om het onderwijs aan te passen aan deze ontwikkelingen.  De technische sector is er klaar voor. Bent u dat ook?

Smart Industry

Het gaat razendsnel met de technologische ontwikkelingen. Smart Industry is big business. Productieprocessen met digitale ondersteuning vinden niet alleen in ketens van fabrieken plaats in Nederland, maar zijn mondiaal met elkaar verbonden. Productieprocessen (lampen van Philips) veranderen in serviceprocessen (Philips verzorgt verlichting). Ziekenhuizen kopen niet meer een apparaat dat scans maakt, maar de leverancier garandeert de productie van een aantal opnames. Productie en gebruik worden steeds meer met elkaar verweven.

En het onderwijs?

Ook het onderwijs ontwikkelt mee. Ooit was het onderwijs bedoeld om te zorgen dat mensen geholpen werden hun economische verdiencapaciteit te vergroten. Wie toegang had tot onderwijs, had de kans op een beter leven. Maar in de vorige eeuw is het systeem van onderwijs losgeraakt van het ondersteunen van de verdiencapaciteit. Het heeft een eigen dynamiek gekregen. Het behalen van een diploma leek het hoogste doel.

Kans

Het goede nieuws is dat - door alle digitalisering en technologisering - we nu de kans hebben om de school weer tot ondersteuner van de verdiencapaciteit van Nederland te transformeren. Want uiteindelijk gaat het niet om het diploma als doel, maar om kennisverrijking en vakmanschap. En dat beperkt zich niet tot een paar jaar in de schoolbanken: dit gaat over onszelf blijven ontwikkelen. Vakkennis en vakmanschap zijn cruciaal, net als skills als creativiteit, samenwerken en flexibiliteit.

Wat betekent dit voor scholen?

Scholen zullen regionaal een leven lang leren gaan ondersteunen. De school wordt het sociale en technische trefpunt van vakmanschap en van jeugdigen die willen leren. We zullen allemaal een jeugdige blijven die wil leren, tot minimaal ons zeventigste levensjaar. De school wordt een logistiek knooppunt voor de ontwikkeling van kennis en vakmanschap, dicht tegen bedrijven aan in regionale samenwerkingsverbanden.

Twee typen docenten

Door het mondiaal (!) digitaal beschikbaar hebben van kennis, ontwikkelen zich twee soorten docenten: de didactisch leerbegeleider (ondersteunt door leerrobot Watson) die door contact met de leerling zorgt dat hij/zij toegang krijgt tot beschikbare expertise. En de specialist op een vakgebied die door digitale middelen via internet of als hologram op elk moment zijn/haar kennis kan uitleggen.

Diploma is geen doel meer

De school wordt een plek waar leerlingen samen met begeleiding huiswerk maken. De didactisch leerbegeleider gaat de kennistoegang faciliteren. En de specialist op een vakgebied (uit het bedrijfsleven of zelfs een ander land) zal zich moeten profileren zodat hij/zij gevonden kan worden. Het behalen van een diploma is niet meer het doel, maar de toepasbaarheid van kennis en vaardigheden en de creatieve inzetbaarheid.

Nieuw onderwijsmodel

We zullen stapsgewijs toegroeien naar een nieuw onderwijsmodel, waar techniek (oriëntatie, ontwikkeling en toepassing) een basispijler is. Met elkaar zullen we het eens moeten zijn over de  principes van inrichting. De tijd van steeds verfijndere regelgeving, sturing via geldprikkels en regulering is voorbij.  Een visie, gebaseerd op de technologische revolutie die zich nu in ons land voltrekt, zal de inhoud en de organisatie van het onderwijs diepgaand veranderen. ‘Maken’ en ‘leren’ gaan weer hand in hand. De inspiratie is overal om ons heen!

Nieuw digitaal leerplatform (*)

Als bouwsteen om deze toekomst mee vorm te geven, heeft het opleidingsfonds van de Metalektro, de technische maakindustrie, een digitaal leerplatform ontwikkeld waarmee bedrijven ondersteund worden in tijd- en plaatsonafhankelijk leren en waarin kennis geborgd en online toegankelijk is . De inhoud van dit platform ontsluiten wij graag voor de regionale technische scholen, zodat aan de up-to-date technische kennis de didactische kwaliteit van scholen kan worden toegevoegd.

Andere principes

Geachte minister. Mag ik u uitdagen om te gaan toetsen op principes als verbinden van de bedrijven met de scholen in de regio, toegankelijkheid van kennis (tijd- en plaats onafhankelijk), continue aanpassen en creatief omgaan met veranderingen en ontwikkelingen? Passie en echte betrokkenheid gaan het verschil maken en toegevoegde waarde bieden aan de verdiencapaciteit van Nederland.

Wij dagen het ministerie uit om te stoppen met financiële prikkels en bovenstaande visie mede te ondersteunen met beleid. Duurzaam en kwalitatief omgaan met het menselijk potentieel van Nederland gaan ons helpen om een maatschappij zo in te richten dat wij mee blijven doen in een steeds digitaler en technologischer wordende wereld. Met het nieuwe onderwijsmodel gaan we regionaal leren, met de school als logistiek kennisknooppunt en kennis en vakmanschap dichtbij de medewerker beschikbaar. Doet u mee?

Drs. Saskia C. Görtz, directeur Stichting A+O Metalektro

(*) het platform is ook beschikbaar voor alle andere sectoren in Nederland 

 

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.