login

De brug slaan tussen bedrijf en school

Samenwerking tussen bedrijven en scholen is op talloze manieren mogelijk. Van innovatieve bedrijfsvakscholen tot intensieve loopbaanbegeleiding. Maar hoe vertaal je als bedrijf de vergrijzing naar wat straks nodig is aan nieuwe vakkrachten? En hoe leid je nu als school op voor de arbeidsmarkt over een aantal jaar? Belangrijke vraagstukken waarbij A+O graag kennis deelt, faciliteert en verbindt. Niet voor niets is Bedrijf & School, naast Instroom en Doorstroom, één van de drie programmalijnen van A+O.

"We ondersteunen verschillende projecten om de brug te slaan tussen bedrijven en scholen. 'Bedrijf & School: Het Nieuwe Samenwerken' is daarvan een goed en succesvol voorbeeld. Dit project is in 2012 gestart om regionale en duurzame samenwerking tussen bedrijven en scholen te stimuleren", vertelt Melanie Lancel, A+O-projectleider/adviseur. "Belangrijk uitgangspunt daarbij was het anders aanpakken van de vergoedingenstromen." ROC, vakschool en bedrijf hadden voorheen ieder een eigen budget en geldstroom. Maar wie samenwerkt, is ook samen verantwoordelijk. De schotten tussen de subsidiestromen moesten dus weg.

Ieder met eigen plannen aan de slag

"Na het opstellen van een businessplan in de vorm van een regionaal opleidingsplan zijn zeven partijen van start gegaan met het vijfjarige traject, te weten: MSO Groningen, REMO in Rijssen, Anton Tijdink in Terborg, Techniek Academie Harderwijk, OBM Midden Nederland, Stichting Vakopleiding Techniek (SVT) in Cuyck en Metalent in regio Rijnmond / Drechtsteden. Een spannend en innovatief traject waarbij ieder project met eigen plannen aan de slag is gegaan. Daarbij is niet alleen gekeken naar andere vormgeving van geldstromen maar ook naar hoe beter onderwijs ontwikkeld en gerealiseerd kan worden en hoe we kunnen zorgen voor meer instroom en structurele samenwerking."

Verschillende nuances

Inmiddels is het project halverwege de looptijd. "Wat opvalt, is dat de samenwerking op verschillende manieren wordt vormgegeven. In het ene project ligt de nadruk vooral op onderwijsontwikkeling, terwijl het andere project zich met name richt op instroom en goede begeleiding naar de werkplekken. Die verschillende nuances zijn voor deelnemende A+O-bedrijven ontzettend leuk en leerzaam. Vandaar dat we met de zeven partijen tijdens kennisdelingsdagen bijeenkomen om de verschillen en overeenkomsten te bespreken. Afgelopen juni gebeurde dat in een bijeenkomst over de businessmodellen van de bedrijfsvakscholen. De kennis die we zo met elkaar opdoen, willen we vervolgens weer delen met de sector. Geïnteresseerden zijn dan ook van harte welkom contact op te nemen met een van de deelnemers aan het project bedrijf en school."

"Wat we verder zien, is dat de geldstromen bij sommige projecten inderdaad anders lopen. Bijvoorbeeld als leerlingen in dienst zijn van de bedrijfsvakschool. Maar bij andere projecten, als de leerling in dienst van het bedrijf komt, is een andere vergoedingenstroom juist weer niet wenselijk. En dat hadden we van tevoren niet verwacht", aldus Lancel. "Daarnaast zien we dat plannen steeds verder ontwikkelen. Bij REMO is nu ook een niveau 3-opleiding mogelijk waarbij leerlingen niet in dienst van REMO maar van het bedrijf komen. Anton Tijdink werkt nauw samen met het Graafschap College om leerlingen op maat iets extra's mee te geven zoals een lasdiploma. En regelmatig horen we dat vernieuwingen op een bedrijfsvakschool stukken sneller doorgevoerd kunnen worden dan in het reguliere onderwijs. Mooi natuurlijk."

3 tips voor beginnende bedrijfsvakscholen

Matthijs Bobeldijk, eigenaar van en marketing & businessmodel adviseur bij New Business Lab en begeleider van de kennisdelingsbijeenkomst die in juni jl. plaatsvond: "Voor beginnende bedrijfsvakscholen heb ik 3 tips. Ga eerst als initiatiefnemers het gesprek aan over de ambities en de stip op de horizon van de te starten bedrijfsvakschool. Vertaal deze visie vervolgens naar een businessmodel. Vul gezamenlijk de 9 bouwstenen van het Business Model Canvas en zorg ervoor dat je hierover overeenstemming bereikt. Toets vervolgens je aannames uit het businessmodel met potentiële klanten: bedrijven, studenten en ROC's. Denk daarbij als een ondernemer en stel je klant centraal. Vergeet ook zeker niet de bestaande vakscholen te raadplegen om te horen wat wel en niet werkt. Want waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden?"
Voor het volledige artikel van Matthijs Bobeldijk klik hier

A+O Contactpersonen

Melanie Lancel