login

Artikelen Over de sector

Pagina 6 van 7

Aansluiting gezocht

Waar zit de kloof tussen vraag en aanbod?

Overal wordt geroepen: er komen grote tekorten aan in de technische sector. Maar tegelijkertijd hoor je regelmatig dat veel jongeren met een technische opleiding geen baan kunnen vinden. Hoe kan dat? Tech Your Future, expertisecentrum voor hoogwaardig techniekonderwijs in Nederland, liet de hogescholen Windesheim en Saxion een verkenning doen. Waar zit de kloof en wat is er nodig om de aansluiting te verbeteren?

Lees meer...

Wat goed is voor vrouwen, is goed voor iedereen

Langzaam maar zeker kiezen steeds meer vrouwen voor een technische opleiding. Een goede zaak. Maar uit onderzoek van SEOR in opdracht van TechniekTalent.nu blijkt dat maar liefst bijna 50 procent (hbo) tot 80 procent (mbo) van de vrouwen na hun technische studie niet in de techniek gaan werken. Hoe zorgen we ervoor dat vrouwen daadwerkelijk kiezen voor een technisch beroep?

“Vanwege de mogelijkheden van deeltijdwerk kiezen vrouwen vaker voor een niet-technische functie in een niet-technische sector”, vertelt Akke Visser, programmamanager bij TechniekTalent.nu. “Maar liefst 70 procent van de vrouwen in Nederland werkt, het merendeel echter in deeltijd. En 93 procent van de banen in de techniek is voltijd. Daar zouden bedrijven dus nog een flinke slag in kunnen slaan want niet alleen vrouwen, maar ook mannen prefereren steeds vaker een deeltijdbaan.”

Lees meer...

Technisch opgeleide vrouwen kiezen niet voor technische functies door beperkte mogelijkheden deeltijdwerk

30 % van de schoolverlaters uit MBO en HBO komen na hun technische opleiding in een niet-technische baan terecht, terwijl juist een technische baan betere perspectieven biedt. Dit blijkt uit een onderzoek door SEOR in opdracht van TechniekTalent.nu. Verder valt op dat hoewel het aantal vrouwen dat een technische opleiding volgt toeneemt, dit niet betekent dat zij ook in een technische functie in de techniek gaan werken.

Een opvallende conclusie uit het SEOR-onderzoek is dat technisch opgeleide vrouwen veel minder vaak in een technische functie terecht komen dan technisch opgeleide mannen.

Lees meer...

Profiteren van cross-sectorale kennisdeling

Cross-sectorale kennisdeling is een mooi voorbeeld van meer doen met minder. Vandaar dat het volop aandacht krijgt in de Human Capital-agenda van de topsector High Tech Systemen & Materialen (HTSM). Neem het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR).Dit kennisinstituut deelt graag haar kennis, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en efficiency. En daar kunt u de vruchten van plukken.

"Een leven lang leren en verbeteren is ontzettend belangrijk. Onze hightech-sector blinkt uit in kennis en Nederland behoort tot de top in open innovatie", zegt Jos van Erp, verantwoordelijk voor het Human Capital-beleid van de topsector HTSM.

Lees meer...

‘Techniek inclusief Metalektro is levensader voor onze toekomst’

Hij breekt geregeld een lans voor de Nederlandse maakindustrie. Hij is het brein achter de Startersbeurs om net afgestudeerde jongeren werkervaring te laten opdoen en hij fungeert sinds begin dit jaar als voorzitter van een vooraanstaande Europese denktank rond jeugdwerkloosheid.

Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg: "Een carrière in de maakindustrie is het werk van de toekomst." Op de dag dat A+O Nieuws Wilthagen spreekt, is net bekend geworden dat sommige mbo-opleidingen een numerus fixus invoeren omdat er te weinig stageplekken beschikbaar zijn. Het probleem rond stages is tekenend, meent hij.

Lees meer...

Pagina 6 van 7


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.