login

Wendbaar en flexibel blijven door opleiding en ontwikkeling

Vergrijzing, robotisering en economische turbulentie. Uit de regio’s en onderzoeken als de Arbeidsmarktmonitor komen belangrijke trends en ontwikkelingen in de sector naar voren. A+O helpt bedrijven om hiermee aan de slag te gaan. Adviseur en projectleider Manon Lubbers en regiomanager Rob Nijhof geven uitleg.

“Om de ontwikkelingen het hoofd te bieden moeten bedrijven en hun werknemers  wendbaar en flexibel blijven. Dat vraagt een andere manier van leiding gevenen een meer strategische rol van hr”, aldus Manon Lubbers.

Strategisch plan duurzaam ontwikkelen medewerkers

Vandaar dat bij A+O aangesloten bedrijven gebruik kunnen maken van de regeling ‘Strategisch plan duurzaam ontwikkelen medewerkers’. Rob Nijhof: “Sommige bedrijven gaan de komende jaren door vergrijzing maar liefst 25 procent van hun personeelsbestand verliezen. Het is zaak vooruit te kijken en de zogenaamde DESTEMP-factoren als demografie, economie, sociaal en technologie in kaart te brengen. En je af te vragen hoe je als bedrijf een antwoord gaat geven op deze ontwikkelingen. Het goed doordenken van een opleidingsplan gericht op het nu en de toekomst is de eerste stap. Onze regeling is daarbij een mooie steun in de rug.”

Lubbers knikt: “Het strategisch planmatig doorontwikkelen van je mensen is de absolute basis. Steeds meer bedrijven zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is om samenhang aan te brengen tussen de strategie van hun organisatie en de ontwikkeling van medewerkers. Wie betere prestaties wil blijven bereiken, zorgt dat medewerkers de juiste bagage en mogelijkheden krijgen. Uit de AMM bleek onlangs dat het gemiddelde budge voor opleiding en ontwikkeling in onze sector relatief laag is..”

Een strategisch opleidingsplan is de absolute basis

De regeling ‘Strategisch plan duurzaam ontwikkelen medewerkers’ bestaat uit drie fases: het schrijven van het plan, het implementeren ervan en de verdieping. Voor elke fase kan maximaal 5.000 euro vergoeding per bedrijf aangevraagd worden.

Hr-professionaliseringAO aanbod icons online DEF 7 ontwikkelen HR verantwoordelijke

Meer strategisch kijken naar opleiden en ontwikkelen vraagt ook om een andere rol van hr binnen de organisatie. “Hr-medewerkers staan vandaag de dag voor complexe vraagstukken. Duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling en een strategischere rol zijn speerpunten. A+O wil hr-medewerkers de mogelijkheid geven om zich binnen deze vraagstukken verder te ontwikkelen en stimuleert de bedrijven door de vergoeding ‘Ontwikkelen hr-verantwoordelijke’. Bedrijven maken hier op uiteenlopende manieren gebruik van, bijvoorbeeld door individuele coachingstrajecten, opleidingen rondom strategisch hrm, hr analytics of vitaliteitsmanagement te volgen”, legt Lubbers uit.

De vergoeding bedraagt 50 procent van de kosten voor een training, intervisie en/of individuele coaching tot een maximum van 2.500 euro per hr-verantwoordelijke. Er kunnen 100 hr-verantwoordelijken kunnen gebruik maken van deze regeling.

Adviestraject gesprekscyclusAO aanbod icons online DEF 13 adviestraject gesprekscyclus

Een goed werkende gesprekcyclus helpt  bedrijf en medewerker in hun bedrijfs- en persoonlijke ontwikkeling. De dialoog tussen leidinggevende en medewerker moet altijd centraal staan. Nijhof: “De dialoog kan elkaar verder helpen. Iedereen, van hoog tot laag, heeft baat bij een gesprekscyclus. In de breedste zin van het woord. Of dat nu een bilateraal gesprekje op de werkvloer is of een formeel beoordelingsgesprek. Een aantal onderwerpen moet absoluut de revue passeren: wat kan ik nog leren, wat is mijn arbeidsmarktwaarde, mijn vitaliteit en mijn werk-privébalans? Een constructieve dialoog helpt werknemers te motiveren, aan- en bij te sturen en te ontwikkelen. Kortom, beter te presteren.”

De vergoeding ‘Adviestraject gesprekscyclus’ bedraagt 50 procent van de totaalkosten voor het ontwikkelen van de gesprekscyclus, tot een maximum van 5.000 euro per aanvraag. Er is in deze vergoeding ruimte voor circa 75 aanvragen.

Persoonlijke vaardighedenAO aanbod icons online DEF 9 training persoonlijke vaardigheden

Naast vakmanschap worden persoonlijke vaardigheden vanuit de geschetste technologische en economische ontwikkelingen steeds belangrijker. “Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als samenwerken in teams, communiceren met klanten, feedback geven en proactief problemen oplossen. Maar ook digitale vaardigheden. Medewerkers zijn breder inzetbaar als ze naast vaktechnische kennis ook beschikken over de juiste persoonlijke vaardigheden”, aldus Lubbers. Vandaar dat A+O een vergoeding beschikbaar stelt voor bedrijven die hun medewerkers de mogelijkheid bieden een persoonlijke vaardigheidstraining te volgen.

De vergoeding bedraagt 50 procent van de externe kosten voor een training persoonlijke competenties en vaardigheden tot een maximum van 300 euro per aanvraag. Een bedrijf kan per medewerker maximaal 2 trainingen aanvragen.

Vragen?

Voor vragen kunnen bedrijven contact opnemen met hun regiomanager. Meer informatie over het aanbod van A+O is te vinden op de site www.ao-metalektro.nl.

A+O Contactpersonen

Manon Lubbers


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.