login

Oud=Out?

Het aantal werknemers boven de vijfenveertig neemt fors toe. Het is van (economisch) belang deze groep zo optimaal en zo lang mogelijk inzetbaar te houden. Leren en ontwikkelen speelt hierin een grote rol. De Universiteit van Maastricht onderzoekt daarom wat de meest effectieve leer- en ontwikkelmethoden zijn voor deze groep. A+O ondersteunt dit initiatief.

Doelstelling en doelgroep

Het doel van het project is het (her)ontwikkelen van leer- en ontwikkelpraktijken, die leiden tot een grotere inzetbaarheid van de oudere werknemer. Oftewel, zorgen dat organisaties beschikken over werknemers met up-to-date kennis, die flexibel zijn en weten te anticiperen op veranderende omstandigheden.

Start van het onderzoek

Om tot effectieve methoden te komen richt het onderzoek, dat tot eind 2015 loopt, zich eerst op het beantwoorden van de volgende kernvragen:
- Hoe leren oudere werknemers?
- Hebben oudere werknemers een voorkeur voor formeel of informeel leren?
- Waarom leren deze werknemers, in termen van hun motivatie en toekomstperspectief?
- Leidt het leren van oudere werknemers tot een grotere inzetbaarheid?

Door middel van workshops bij deelnemende bedrijven en datacollectie wordt zichtbaar hoe deze groep leert en hoe deze groep het makkelijkst leert. De universiteit heeft verschillende sectoren en verschillende landen weten te interesseren om hieraan deel te nemen.

 

Formeel en informeel leren

Het unieke aan het project is het feit dat zowel het formele als het informele leren van werknemers in kaart wordt gebracht. Naast het uitgebreide onderzoek naar de kernvragen worden er zogenaamde interventiestudies uitgevoerd. Een voorbeeld van een interventie: de oudere werknemer een meer coachende rol toekennen, waarbij deze een jongere werknemer coacht. Echter, waar hier wordt aangenomen dat de jongere werknemer veel leert, is het vaak de oudere die het meest leert. De jongere werknemer beschikt over up-to-date kennis, dat nieuwe perspectieven biedt aan de oudere. Voor het opzetten van deze interventies wordt samengewerkt met AMI consultancy en Crossknowledge.

 

Deelnemen aan het onderzoek?

A+O steunt het onderzoek financieel en stimuleert bedrijven vanuit de Metalektro om mee te doen aan het onderzoek. Enkele bedrijven participeren inmiddels. Er zijn echter nog mogelijkheden voor meer bedrijven. In de praktijk betekent dit deelname aan fase I (voor de zomer 2014) en/of fase II (na de zomer). De eerste fase zijn incompany-workshops, waarbij een gemêleerde groep medewerkers gevraagd wordt naar hun dagelijkse (informele) kennisdeling en kennisvergaring. Dit zorgt bovendien voor bewustwording van informele kennisdeling. Bij fase II gaat het om datacollectie. Op een laagdrempelige manier kunnen hier alle bedrijven aan meedoen. Neem contact op met A+O voor meer informatie en deelname.

 

Hoe scoren uw medewerkers op employability? Test het online!

Gekoppeld aan het project is een online employability-test waar nu al iedereen aan mee kan doen. Employability is het vermogen om bij de tijd te blijven en om mee te bewegen met de veranderingen in het bedrijf. Maar hoe employable bent u? Test dit online! U leest er ook meer over employability. http://app.fl2i.com/#/home

 

Meer informatie:

A+O Contactpersonen

Joost van Doorn


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.