login

Deelnemers controlegroep 'Experiment Persoonlijk OpleidingsBudget' gezocht!

A+O geeft in opdracht van sociale partners uitvoering aan het experiment Persoonlijk Opleidingsbudget (POB). Binnen dit experiment  kregen 2.000 medewerkers een opleidingsbudget van € 1.000,-. Zij kunnen gedurende een jaar dit budget benutten voor opleidingen. Inmiddels zijn alle POB’s toegekend en is het niet meer mogelijk om deze aan te vragen.

Aan dit experiment is ook een onderzoek gekoppeld. Doel is om te onderzoeken of een POB de leercultuur binnen een bedrijf  bevordert en daarmee ook medewerkers aanzet om zich verder te ontwikkelen. In het onderzoek wordt gekeken naar de zelfstandigheid waarmee medewerkers opleidingsactiviteiten kiezen en welke opleidingen worden gevolgd. Ook wordt onderzocht of een POB leidt tot het volgen van meer opleidingen dan wanneer er geen POB beschikbaar is (controlegroep). Op dit moment starten we met het bevragen van de controlegroep.

We zijn hiervoor op zoek naar bedrijven die met 20 tot 100 medewerkers willen meedoen. Het volledige onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau ROA (verbonden aan de Universiteit van Maastricht). Het experiment wordt eind oktober 2018 afgerond.

Het werkt het?

U krijgt een keer en uw medewerkers krijgen twee keer (direct na aanmelding bij A+O en na circa 12 maanden) van ROA een uitnodiging om een online enquête met vragen te beantwoorden over opleiden en ontwikkelen. De enquêteresultaten worden anoniem verwerkt en de onderzoeksresultaten zijn niet terug te leiden naar individuele personen.

Hoe aanmelden?

U kunt zich aanmelden bij uw regiomanager. Of u kunt een formulier ingevuld aan ons terugsturen. Hierin vermeldt u de naam en e-mailadres van alle medewerkers die deelnemen aan het experiment.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs. Door uw medewerking aan de controlegroep kan er een kwalitatieve toetsing plaatsvinden van de effectiviteit van een POB, zowel gericht op de leercultuur als op de opleidingsactiviteiten van medewerkers. Resultaten van het volledige experiment worden teruggekoppeld aan het bestuur van A+O.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regiomanager.


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.