login

Scholing van werkenden 2017/2018 (boe) (*)

 

Werkgevers die hun medewerkers een beroepsopleiding aanbieden, die start met ingang van het schooljaar 2017-2018 kunnen voor maximaal 4 studiejaren vergoeding ontvangen.
(cao 2016/2018)

U kunt ook na 31 december 2018 uw vergoedingsaanvraag blijven indienen.

 

 

 

 

Begripsdefinities

1.   Werknemer: degene, die een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het B.W. heeft gesloten, dan wel anders dan
      in zelfstandige uitoefening van een bedrijf of beroep - in aangenomen werk persoonlijk arbeid verricht.
2.   Beroepsopleiding: een opleiding in deeltijdvariant zoals bedoeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en Wet op het
      Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) evenals post-hbo en post-wo. Deze opleiding is geregistreerd in het crebo- 
     dan wel croho-register.
3.   Crebo: het Centraal Register Beroepsopleidingen (crebo) is een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en
      bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. U vindt het crebo-register via www.duo.nl.
4.   Croho: het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (croho) dat door DUO wordt beheerd.
      U vindt het croho-register via www.duo.nl
5.   Modulair opleiden: indien een werknemer na aantoonbaar verkregen vrijstellingen slechts 1 of meerdere delen van de beroepsopleiding 
      hoeft te volgen voor een diploma, wordt de vergoeding naar rato vastgesteld op basis van de totale nominale studieduur.
6.   Studiejaar: een studiejaar loopt vanaf startdatum studie met een maximale looptijd van twaalf maanden.
7.   Bewijs van inschrijving: een ondertekende praktijkovereenkomst of beroepspraktijkvormingsovereenkomst of
      onderwijsovereenkomst (mbo) of een bewijs van inschrijving (hbo/wo) of collegekaart.
8.   Bewijs van deelname: bewijsstuk van opleidingsinstituut dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is, bijvoorbeeld een diploma, 
      certificaat of cijferlijst of verklaring van het opleidingsinstituut of digitale voortgangsrapportage.
9.   Vergoeding: maximaal  € 3.000,- per studiejaar, met een maximum van vier studiejaren. Per opleidingsniveau geldt een maximum
      aantal te vergoeden studiejaren. Zie onderstaande tabel.

Opleiding Niveau Maximale duur die wordt vergoed door A+O
mbo Assistent- opleiding  bbl- niveau I  één jaar
 mbo Basisberoepsopleiding  bbl- niveau II  twee jaar
 mbo Vakopleiding   bbl- niveau III  drie jaar
 mbo Middenkaderopleiding  bbl- niveau IV  vier jaar
 hbo Associate Degree  niveau V  twee jaar
 hbo Bachelor  niveau V  vier jaar

 

Aanvragen van een vergoeding

• Aanmelden gedurende de studieperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
• U meldt de werknemer digitaal aan via de button Mijn A+O op onze website www.ao-metalektro.nl.  
• U print, ondertekent en uploadt het aanmeldingsformulier naar Stichting A+O Metalektro, samen met de volgende bijlagen:
   • kopie arbeidsovereenkomst(en) voor het aan te vragen studiejaar/-jaren; (dit is geen leerarbeidsovereenkomst)
   • bewijs van inschrijving.
• Alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen.

Let op: De datum waarop u de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Uitbetaling

1. Voorlopige vergoeding word zesmaandelijks na aanvang van het aangevraagde studiejaar uitgekeerd.
2. Definitieve vaststelling en toekenning van vergoeding na afloop van de aangevraagde vergoedingsperiode en na ontvangst
    van een volledige declaratie.
3. U declareert digitaal via ‘Mijn A+O’. Bijvoegen:
    • bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is;
    • ondertekend declaratieformulier.
4. Niet tijdig aanleveren van een bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is en ondertekend declaratieformulier,
    betekent terugvordering van de volledige vergoeding.
5. Voortijdige uitval: declareren binnen 4 weken na datum uitval. Bijvoegen: een verklaring van het opleidingsinstituut met start-
    en einddatum van de opleiding.
6. De declaratie dient binnen zes maanden na afloop van de vergoedingsperiode van A+O ingediend te worden.
7. Alleen volledige en ondertekende declaraties worden in behandeling genomen.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met de afdeling vergoedingen via telefoonnummer 088 - 60 50 960 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook uw regiomanager benaderen.

Aanvragen & downloads

Klik hier voor het aanvragen van een vergoeding scholing van werkenden.

Klik hier voor de factsheet 'Scholing van werkenden (BOE)'.

 

(*): Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid voor deze regeling gesloten.

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.