login

Divers Nieuws

Pagina 7 van 8

Maart 2015

Met onder andere: bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten, meer mbo-studenten kiezen voor metaal, ontzien oudere werknemers werkt niet maar scholing wel, flexibiliteit in secundaire arbeidsvoorwaarden sterk gewenst.

Lees meer...

Januari 2015

Met onder andere: vooral in de metaal toename van aantal erkende leerbedrijven, zicht op divers talent vergroot de vijver, nulmeting ten behoeve van de banenafspraak is verricht en vraag hoogopgeleide technici structureel in de lift.

Lees meer...

December 2014

WET WERK EN ZEKERHEID

Vanaf 1 januari 2015 treedt de Wet werk en zekerheid gefaseerd in werking. Deze wet heeft ook gevolgen voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)  in het algemeen en voor  de leerarbeidsovereenkomst (LAO) in het bijzonder.

Wat verandert er?

Lees meer...

November 2014

Met onder andere: bedrijven ontberen kennis voor plaatsing arbeidsbeperkten, overgrote meerderheid werknemers wil flexibel werken met vast contract, één pensioenregeling voor metaal en techniek en studiebeurs uitgereikt door Feadship.

Lees meer...

Juli 2014

Met onder andere: nieuwe vergoedingen op www.vergoedingenmetalektro.nl, 22 miljoen euro voor vitaal houden werknemer, opening tweede tijdvak Subsidieregeling Praktijkleren, 75 miljoen euro extra voor technische mbo-opleidingen, flexwerken leidt tot minder verzuim en oudere werknemer is een vaak vergeten schat aan innovatiekracht. 

Lees meer...

Pagina 7 van 8


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.