login

September 2018

Met onder andere: allround inzetbaarheid belangrijkste marktontwikkeling voor technisch Nederland, Nationaal Comité 4 en 5 mei nieuwe opdrachtgever Vakkanjers, werknemers missen coaching en feedback van leidinggevenden en werknemers pieken op 44ste met ondernemend gedrag. 

Via: ROVC

Technisch Nederland: Allround inzetbaarheid belangrijkste marktontwikkeling

De allround inzetbaarheid van technici wordt door technisch Nederland gezien als de belangrijkste ontwikkeling van dit moment (21%). Dit blijkt uit de derde editie van de ROVC TechBarometer. Naast allround inzetbaarheid is ook het borgen en bijbrengen van kennis en kunde belangrijk binnen de technische branche (20%). De top drie marktontwikkelingen wordt afgesloten met het tekort aan technici (18%). John Huizing, directeur bij ROVC: “Het tekort aan technici en allround inzetbaarheid hangen nauw met elkaar samen. Het allround opleiden van technici is in mijn ogen de oplossing om het structurele tekort terug te dringen. Dit verkleint de mismatch. De automatisering en toenemende integratie van intelligente technieken vragen om een nieuw en breder pakket aan vaardigheden. Allround opleiden biedt uitkomst voor bedrijven, omdat technisch medewerkers multi-inzetbaar worden. Het werkt ook positief voor de technicus zelf, want door zijn vaardigheden uit te breiden versterkt hij zijn positie op de arbeidsmarkt.”
Meer informatie: op de site

Via: Vakkanjers.nl


Nationaal Comité 4 en 5 mei nieuwe opdrachtgever Vakkanjers

Vmbo’ers en mbo’ers gaan komend schooljaar met Vakkanjers aan de slag met een bijzondere uitdaging: in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontwerpen, ontwikkelen en bouwen ze een monumentale installatie die vrijheid een volledig nieuwe dimensie moet geven. “Wij werken samen aan het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en het vieren van vrijheid”, zegt Jan van Kooten, directeur van Nationaal Comité 4 en 5 mei. “Daarbij zijn we op zoek naar het vinden van nieuwe activiteiten die invulling geven aan herdenken en vieren. Dat doen we nu dus samen met Vakkanjers. We vragen de deelnemers hun kijk op vrijheid te verbeelden in een eigentijds moNUment. Ik weet zeker dat de creativiteit, frisse blik en technische skills van de teams dynamische installaties gaan opleveren.”
Meer informatie: op de site

Via: TechniekTalent.nu


Ontdek het geheim van een goede gastles of bedrijfsbezoek

De vraag naar goed opgeleide technici neemt toe. Daarom is het zo belangrijk dat jongeren een goed beeld hebben van werken in de techniek. Dit kun je als bedrijf doen door een gastles of bedrijfsbezoek te organiseren. Om bedrijven hierbij te ondersteunen organiseert TechniekTalent.nu in de tweede helft van 2018 weer verschillende trainingen ‘Het geheim van een goede gastles’. De training is geheel kosteloos en biedt praktische handvatten en inspiratie voor iedereen uit het technisch bedrijfsleven die gastlessen en bedrijfsbezoeken wil verzorgen en hierbij behoefte heeft aan ondersteuning.
Aanmelden of meer informatie: op de site

Uit: HR Praktijk

Werknemers missen coaching en feedback van leidinggevenden

Bijna de helft van werkend Nederland (48%) is van mening dat het werk beter wordt uitgevoerd als de manager meer feedback geeft. Bovendien wil bijna een derde van de werknemers (31%) meer gecoacht worden. Nog eens 58% zegt dat hun leidinggevende niet op de hoogte is van hun bezigheden en prestaties. Deze cijfers komen uit onderzoek onder 1.000 Nederlandse werknemers uitgevoerd door Protime, specialist in workforce management oplossingen. Kijkend naar de manier waarop managers momenteel hun team aansturen, valt op dat dit voornamelijk gebeurt op basis van doelstellingen (35%). Daarnaast noemt 22 procent van alle respondenten dat zij juist worden aangestuurd op prestaties, gevolgd door persoonlijke ontwikkeling (18%), vaardigheden (15%) en gedrag (10%). Deze resultaten komen niet overeen met de wensen van werknemers. Meer dan de helft van alle respondenten (51%) ziet graag een grotere investering in persoonlijke ontwikkeling.
Meer informatie: op de site

Uit: PWnet.nl

Waarom leren steeds belangrijker wordt

Permanent leren en je voortdurend blijven ontwikkelen wordt steeds belangrijker. Het onvermogen om te leren levert een maatschappelijke en professionele handicap op die vergelijkbaar is met het analfabetisme van de 21e eeuw. Het voortdurend ontwikkelen van medewerkers is een taak voor werknemers en hun managers. Dat stelt managementdenker Jeroen Busscher in zijn boek De Leer(r)evolutie. “Gebrek aan lerend vermogen is niet met techniek op te lossen. Mensen die niet in staat zijn hun kennis, vaardigheden, mentaliteit en houding door te ontwikkelen, zullen al snel achterop raken”, schrijft Busscher. Het belang van het voortdurend ontwikkelen van medewerkers kan niet worden overschat. “In de mondiale concurrentie tussen arbeiders zullen anderen zich de nieuwe inzichten, technieken of vaardigheden wel eigen maken en daardoor succesvoller zijn. Je zult voortdurend in ontwikkeling moeten blijven om andere mensen te kunnen blijven begrijpen, waarde voor klanten te creëren en samen te kunnen werken. Die ontwikkeling gaat steeds sneller. Zo snel dat er een nieuwe tweedeling in de maatschappij zal ontstaan.”
Meer informatie: op de site

Via: UWV

Vacatures steeds moeilijker te vervullen

Ruim 4 op de 10 werkgevers verwachten dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen. Van deze bedrijven denkt 60% dat dit tot hogere werkdruk bij het huidige personeel leidt. Dit blijkt uit een onderzoek van UWV naar moeilijk vervulbare vacatures onder ruim 6.700 bedrijven. Uit de enquête blijkt dat 40% van de vacatures moeilijk vervulbaar is. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen nog een derde van de vacatures lastig in te vullen was. De wervingsproblemen zijn het grootst voor ICT-beroepen (70%) en technische beroepen (64%).
Meer informatie: op de site

Uit: Managersonline.nl

Werknemers pieken op 44ste met ondernemend gedrag

Een kwart van de Nederlandse werknemers tot 24 jaar probeert op het werk nooit iets nieuws. De helft hiervan doet op het werk puur en alleen wat van ze wordt gevraagd. Werknemers pieken op hun 44e met ondernemend gedrag. Ongeveer de helft van deze groep probeert met regelmaat (32,6%) nieuwe dingen op het werk. Dit zijn resultaten uit een onderzoek van onderzoeksbureau Marktpeiler, in opdracht van ondernemer Dennis Heijn. "Succes komt nooit door alleen braaf de regels te volgen,", vertelt Heijn. "Of het nu gaat om een voetbalteam, orkest of een marketingcampagne. Afspraken en regels zijn onmisbaar voor goede interactie, uiteraard, maar het verschil wordt gemaakt door de mensen die op het juiste moment durven af te wijken van de regels. Nieuwe dingen proberen op uw werk is key om het bedrijf te laten groeien, maar ook om persoonlijk te kunnen groeien."
Meer informatie: op de site

 

 

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.