login

Januari 2018

Met onder andere: Werkgevers besteden circa 1.000 euro per werknemer aan opleiding, Solliciteren via smartphone is de belangrijkste recruitmenttrend voor 2018, Groei industrie zet in 2018 gewoon door

 


Uit: HRPraktijk.nl

Werkgevers besteden circa 1.000 euro per werknemer aan opleiding

Bedrijven die werknemers aan cursussen laten deelnemen, besteden in doorsnee 1.000 euro per cursist per jaar. Bedrijven in de delfstoffenwinning geven het meest uit aan cursussen en bouwbedrijven het minst. Dat meldt het CBS in een onderzoek naar bedrijfsopleidingen. In 2015 ging bij 76 procent van de Nederlandse bedrijven personeel op cursus, zo blijkt uit het onderzoek. Grote bedrijven laten hun personeel vaker op deze manier bijscholen (96 procent) dan middelgrote (89 procent) en kleine bedrijven (72 procent). Grote bedrijven geven 1.100 euro per cursist per jaar uit, middelgrote en kleine bedrijven 1.000 euro.

Meer informatie: op de site

https://www.hrpraktijk.nl/topics/loopbaan-opleiding/nieuws/werkgevers-besteden-circa-1-000-euro-werknemer-aan-opleiding

Uit: Managersonline.nl

Solliciteren via smartphone is de belangrijkste recruitmenttrend voor 2018

Recruitment via social media is populairder dan ooit, maar liefst 94 procent van de bedrijven maakt hier gebruik van in het recruitmentproces. Door de populariteit herkent de meerderheid van de organisaties (58 procent) de ontwikkeling van mobiel solliciteren. Meer dan de helft van de bedrijven (52 procent) wil het dan ook daadwerkelijk inzetten om talent te werven. Dit blijkt uit onderzoek van MrWork. Naast mobiel solliciteren ziet 42 procent van de organisaties de candidate journey als een belangrijke trend in het recruitmentproces. Dit is de reis die een sollicitant aflegt van eerste contactmoment tot indiensttreding. Tevens worden live video (36 procent) en WhatsApp (32 procent) als trends genoemd. Alhoewel minder dan een derde van de bedrijven van plan is deze middelen in te zetten voor recruitment.

Meer informatie: op de site

http://www.managersonline.nl/nieuws/19288/solliciteren-via-smartphone-is-de-belangrijkste-recruitmenttrend-voor-2018.html

Uit: Metaalkrant.nl

Groei industrie zet in 2018 gewoon door

Na een sterk 2017 waarin de productie 3,5% pluste, staan ook in 2018 veel seinen op groen voor de industrie. De verwachte productiegroei is 3%. De metaalsector groeit naar verwachting met 2% in 2018, na 3% groei in 2017. Deze sector profiteert ook van groei in de bouw. Dit verwacht de ING bank. Ondanks de nodige – met name politieke – onzekerheden in het buitenland, zoals de Brexit, zal de export van de industrie goed overeind blijven, zo is de verwachting. Dat geldt ook voor de binnenlandse vraag en orders zijn tot recordniveaus gestegen.

Meer informatie: op de site

https://metaalkrant.nl/2017/12/19/ing-groei-industrie-zet-2018-gewoon/

Uit: Metaalkrant.nl

Personeelstekort en vergrijzing in Nederlandse industrie

Er is sprake van een steeds groter tekort aan personeel in de Nederlandse industrie. Bijna 16 procent van de industriebedrijven stelt dat het ontbreken van personeel de productie belemmert. Tegelijkertijd kampt de industrie met een toename in vergrijzing, aldus het CBS. Het personeelstekort is niet zo nijpend geweest sinds 1985, het jaar waarin het CBS startte met de tellingen.

Meer informatie: op de site

https://metaalkrant.nl/2017/12/19/personeelstekort-en-vergrijzing-nederlandse-industrie/

Uit: PWnet.nl

Gezondheid is belangrijk in arbeidsmarktcommunicatie

Wie jonge talenten wil werven, doet er goed aan om een gezonde balans tussen werk en privé te benadrukken. Jonge werknemers vinden gezondheid bovengemiddeld vaak een belangrijke factor in goed werkgeverschap. Dat blijkt uit onderzoek van Intelligence Group op het GfK Consumentenpanel. De helft van de jongeren tussen de achttien en dertig jaar geeft aan bewust gezond te leven. Binnen die jongerengroep zijn (para)medici (57%) het meest bewust bezig met een gezonde levensstijl. ICT’ers (17%) en onderwijskundigen (15%) leven het minst bewust gezond. Een kwart van de personen in deze leeftijdscategorie geeft aan dat zij sterk geïnteresseerd zijn in een gezonde levensstijl. Wanneer er naar de werk-privé balans gevraagd wordt, blijkt dat meer dan de helft (51%) van de achttien- tot dertigjarigen voor een goede werk-privé balans zorgt.

Meer informatie: op de site

http://www.pwnet.nl/instroom/nieuws/2018/1/gezondheid-belangrijk-arbeidsmarktcommunicatie-10126228

Via: Arcus College

Provinciale subsidie voor meer en beter opgeleide technici

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten een provinciale subsidie te verlenen van €630.000 voor het Technisch Onderwijs Zuid-Limburg (TOZL), fase 2. De subsidie is, mede namens Arcus College, LVO, SVOPL en DaCapo College, toegekend aan ROC Leeuwenborgh. Deze tweede fase werkt aan het verder ontwikkelen van het techniekonderwijs in Zuid-Limburg. Het project zet enerzijds in op het in stand houden van een breed en kwalitatief aanbod technische opleidingen. Anderzijds zet het in op een verhoging van de instroom van nieuwe leerlingen en de zijinstroom naar technisch onderwijs in de regio. Ook streeft het project naar een verhoging van het uitstroomniveau.

Meer informatie: op de site

https://www.arcuscollege.nl/techniek/nieuwsblog/archief/%E2%82%AC-630.000,--provinciale-subsidie-voor-meer-en-beter-opgeleide-technici;-onderwijs-versterkt-relatie-met-bedrijfsleven/1220

Via: Pac-t

Met Metaalpact slaan 9 bedrijven de handen regionaal ineen

De huidige arbeidsmarkt vereist een dynamische aanpak om werknemers te vinden en te binden. Vandaar dat in Noordoost Brabant 9 metaal- en techniekbedrijven een samenwerkingsverband aangaan onder de noemer Metaalpact. Onder regie van Pac-t gaan deze bedrijven gezamenlijk op een vernieuwende manier aan de slag met het werven en behouden van vakkrachten voor de metaalindustrie in Noordoost Brabant. Samenwerking op het gebied van leerlingbegeleiding, duurzame inzetbaarheid, arbo & re-integratie en opleiding en ontwikkeling leidt tot behoud van goede vakkrachten voor onze regio en reductie van personeelskosten.

Meer informatie: op de site

http://www.pac-t.nl/

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.