login

December 2017

Met onder andere: Werknemers investeren zélf in ontwikkeling van digitale vaardigheden, Ze vinden hier werk of liefde: buitenlandse studenten blijven vaker plakken in Nederland en Aan technisch gediplomeerden wordt van veel kanten getrokken.


Uit: HRpraktijk.nl

Werknemers investeren zélf in ontwikkeling van digitale vaardigheden om bij te blijven

In Nederland zegt 40 procent van de werknemers bereid te zijn van werkgever te wisselen als de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden stagneert. Wereldwijd is gemiddeld bijna 50 procent van alle werknemers bereid om in eigen tijd en met eigen middelen te investeren in de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden. Dit blijkt uit The Digital Talent Gap. Are companies doing enough?, een nieuw onderzoek gepubliceerd door Capgemini in samenwerking met LinkedIn.

Meer informatie: op de site

Uit: brainportnetwerk.nl

Ze vinden hier werk of liefde: buitenlandse studenten blijven vaker plakken in Nederland

Veel meer studenten uit het buitenland dan verwacht blijven in Nederland. Ze vinden hier werk, of hun grote liefde. En Nederland heeft er baat bij, want ze vullen gaten op de arbeidsmarkt. Toch blijft de taal vaak een obstakel.Van de buitenlanders die in Nederland studeren vestigt een veel groter aantal zich permanent in Nederland dan eerder gedacht. Zo'n vier op de tien buitenlandse hbo- en wo-studenten (38 procent) wonen vijf jaar na hun afstuderen nog steeds in Nederland. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen studie van het Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Tot nu toe ging de overheid ervan uit dat ongeveer een op de vijf (19 procent) in Nederland bleef 'plakken'.

Meer informatie: op de site

Via: ROA

Aan technisch gediplomeerden wordt van veel kanten getrokken

In de afgelopen 20 jaar is de spreiding over beroepen vooral toegenomen onder de jongeren met een Economie- dan wel Techniek-diploma. Voor de gediplomeerden van de onderwijssector Economie leidt dit vaak tot het accepteren van een baan buiten het beroepsdomein wat op een toenemende onbalans tussen vraag en aanbod duidt. Dit geldt niet voor de gediplomeerden van een technische opleiding. Ondanks dat zij steeds minder in ‘technische beroepen’ terecht komen, werken zij volgens hun eigen inzicht vaak op niveau en binnen hun domein. Terwijl bij economische opleidingen daarmee een ‘push effect’ de hoofdrol speelt, zien we bij de technische opleidingen een ‘pull effect’. Aan technisch gediplomeerden, zeker op de hogere mbo niveaus, wordt van verschillende kanten getrokken. Daarmee zijn hun competenties breder inzetbaar. Dit blijkt uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Lees het rapport: op de site

Via: TechniektTalent.nu

Marinka Kuijpers geeft 3 tips voor goede begeleiding van jongeren bij loopbaanoriëntatie

Kiezen op lange termijn is ontzettend moeilijk. Dat kun je niet zomaar, daar moet je als leerling bij begeleid worden. Maar hoe kun je als docent je leerlingen goed begeleiden? Marinka Kuijpers is bijzonder hoogleraar op gebied van loopbaanontwikkeling van jongeren. Voor TechniekTalent.nu geeft zij in een video 3 tips voor de begeleiding van jongeren bij hun loopbaanoriëntatie.

Bekijk de video: op de site

Uit: Metaalkrant.nl

Wederom meer omzet metaalindustrie

Het gaat goed met de metaalindustrie, dat blijkt uit de CBS Kwartaalreportage Industrie van het derde kwartaal 2017. De omzet van de gehele industrie steeg dit kwartaal met 5,2 procent, in de metaalindustrie valt dit percentage hoger uit: 8,1 procent. Dit is het vierde kwartaal op rij dat producenten in deze branche een hogere omzet boeken dan een jaar eerder. De grootste bijdrage aan deze groei kwam van de buitenlandse markt (+12,6 procent), maar ook binnen Nederland nam de omzet toe (+2,2 procent).

Meer informatie: op de site

Uit: HRpraktijk.nl

Duurzame inzetbaarheid bevordert innovatievermogen

Duurzame inzetbaarheid bevordert het innovatievermogen in vergrijsde organisaties. Dit blijkt uit de jaarlijks uitgevoerde Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor. Duurzame inzetbaarheid betreft de mate waarin medewerkers elders ingezet kunnen worden, binnen de huidige organisatie of erbuiten. Organisaties met oudere medewerkers die relatief beperkt duurzaam inzetbaar zijn scoren 5,3 procent lager op radicale innovatie (nieuwe producten en diensten voor nieuwe markten) dan de referentiegroep: organisaties met jongere medewerkers die relatief beperkt duurzaam inzetbaar zijn. Organisaties met oudere medewerkers die wel duurzaam inzetbaar zijn, scoren juist 26,2 procent hoger op radicale innovatie dan de referentiegroep.

Meer informatie: op de site

Via: SBB

Op zoek naar een student in uw bedrijf?

Dagelijks zoeken meer dan 10.000 studenten en scholen naar een stage of leerbaan via Stagemarkt.nl, de zoekmachine van S-BB waar alle 230.000 erkende leerbedrijven in zijn opgenomen. Of u een passende student aantrekt, hangt voor een groot deel af van de actualiteit van uw gegevens. Alle leerbedrijven zijn zichtbaar, maar bedrijven met een beschikbaar gestelde stage of leerbaan staan bij het zoeken bovenaan de lijst. Op MijnSBB kunt u deze leerplaatsen zelf openstellen en ook weer sluiten. Heeft u een stage of leerbaan beschikbaar en wilt u door studenten gevonden worden? Log dan in op www.s-bb.nl/mijnsbb en stel de plek vandaag nog beschikbaar. Uw leerplaats verschijnt vervolgens automatisch op Stagemarkt.nl.

Meer informatie: op de site

Via: ROC Da Vinci College

ROC Da Vinci College meest innovatieve instelling voor beroepsonderwijs in Europa

Op 24 november, de slotdag van de Europese week van het beroepsonderwijs, ontving het ROC Da Vinci College in Brussel de Innovative VET Award, de prijs voor de meest innovatieve instelling voor beroepsonderwijs in Europa. Volgens de jury onderscheidt het ROC Da Vinci College zich door de integratie van leren op school en op de werkplek. Formele kennis op school, kennis van werkprocessen en praktische kennis worden geïntegreerd in één benadering. In de hybride leeromgeving gaan leren op school en op de werkplek op een natuurlijke manier in elkaar over. Studenten, docenten en leermeesters van bedrijven werken in de Duurzaamheidsfabriek samen aan opdrachten vanuit bedrijven, bijvoorbeeld aan innovaties zoals lasrobotica voor de maritieme sector die cruciaal is voor de regio. Het ROC Da Vinci College bereidt studenten daarmee voor op een baan voor de toekomst.

Meer informatie: op de site

Uit: Managersonline.nl

Managers hebben weinig benul van werkstress onder werknemers

Managers hebben een verkeerd beeld over werkstress bij hun werknemers. 40 procent van het hoger management is in de veronderstelling dat hun medewerkers nauwelijks stress ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau GfK in opdracht van Arbo Unie. 58 procent denkt dat de stress wordt veroorzaakt door teveel taken. Professor Willem van Rhenen, tevens lid van de Raad van Bestuur bij Arbo Unie, geeft aan dat dit de grootste misvatting is. Werkstress is een gevolg van te weinig steun, te weinig verantwoordelijkheid, te weinig positieve energie. Arbo Unie pleit voor herkenning van de juiste oorzaken van werkstress om adequate hulp te kunnen bieden en aan preventie te werken.

Meer informatie: op de site

Uit: Metaalkrant.nl

Mkb verantwoordelijk voor 67 procent van de handel met Europa

Kleine en middelgrote bedrijven (tot 249 werknemers) worden gezien als de aanjager van de economie in de Europese Unie (EU). Deze bedrijven creëren banen en zorgen voor economische groei. Ze dragen ook substantieel bij tot de handel binnen de EU. 98 Procent van de bedrijven die binnen de EU goederen verhandelen, zijn kleine en middelgrote ondernemingen, waaronder ongeveer 70 procent micro-ondernemingen (tot 9 werknemers in loondienst). Kleine en middelgrote ondernemingen zijn binnen de EU verantwoordelijk voor de helft van de waarde van de intracommunautaire handel in goederen. In Nederland is dat zelfs nog meer: Nederlandse MKB-bedrijven zijn verantwoordelijk voor 67 procent van de Nederlandse import- en exporthandel met andere landen in Europa.

Meer informatie: op de site

Van: ROA

GROTE KNELPUNTEN VERWACHT VOOR WERKGEVERS IN TECHNIEK, ZORG EN ONDERWIJS

Tot 2022 zal het aantal werkenden in Nederland met ongeveer 520.000 groeien. Dat komt neer op een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1,0% per jaar. Hbo’ers en wo’ers hebben tot 2022 de beste arbeidsmarktperspectieven. Voor afgestudeerden met een opleiding in de techniek of zorg zijn de arbeidsmarktperspectieven (zeer) goed op alle niveaus, van mbo tot wo. Werkgevers zullen ook de komende jaren voornamelijk moeite hebben om vacatures in te vullen voor technisch en ICT personeel. De grootste werkgelegenheidsgroei wordt verwacht voor de zorg, groothandel, specialistische zakelijke dienstverlening, en de bouwnijverheid. De economische groei, vooral in de bouw, voedt de vraag naar technisch geschoold personeel. Dat stelt het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022’ van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

Meer informatie: Persbericht ROA

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.