login

Bijeenkomsten

Pagina 1 van 2

Samenwerken levert écht iets op!

Op donderdag 29 september 2016 organiseerden A+O, OTIB, OOM en SBB de gezamenlijke Relatiedag voor de regio’s Noord – en Oost Nederland. Alle relaties die de bij de fondsen aangesloten bedrijven bezoeken, worden dan geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen binnen de branche. Ook projecten van de fondsen krijgen aandacht. Doekle Terpstra, aanjager van het Nationaal Techniekpact 2020, gaf op deze dag een inkijkje in het Techniekpact van nu en op weg naar 2020. Hij sprak vol lof over de inspanningen en de resultaten in de regio’s Noord- en Oost.

Lees meer...

Metalektrodag 2016

Donderdag 24 maart 2016 heeft de tweede landelijke Metalektrodag plaatsgevonden.

Ruim driehonderd mensen hebben de Metalektrodag bezocht!

Lees meer...

Oud en out? Toch niet!

Kom naar de inspiratiemiddag op 21 april

Wilt u meer weten over inzetbaarheid en het belang van leren? Kom dan dinsdag 21 april naar de landelijke inspiratiemiddag 'Leren, werken, innoveren!', een middag om niet te missen. A+O-regiomanager Martijn Oechies en Katalien Bollen, Universiteit Maastricht, geven uitleg.

Lees meer...

Klaar voor de toekomst?

De wereld om ons heen verandert. We hebben te maken met vergrijzing, globalisering en snelle technologische ontwikkelingen. De veranderingen dwingen de metalektrosector om anders te denken over (samen)werken, leren en opleiden én over concurrentie en het delen van kennis. A+O Metalektro heeft daarom in 2014 het initiatief genomen tot de inspiratietafels: brainstormsessies met stakeholders over de ontwikkelingen in de samenleving en het effect daarvan op de sector. Door een brede vertegenwoordiging vanuit de 1150 bedrijven die aangesloten zijn bij de cao Metalektro, vertegenwoordiging uit werkgeversorganisatie FME en de vakbonden, regiomanagers en het bestuur van A+O is in kleine groepen in vier sessies naar antwoorden gezocht op de kernvraag: Hoe moet de Metalektro zich klaarmaken voor de toekomst?
De inspiratietafels werden ingeleid door Martijn Aslander, Mathieu Weggeman, Frank Kalshoven, Paul de Ruijter en Rob Cremers. 

Klik hier voor het verslag van de inspiratietafels.

Klik hier voor een Engelse versie van de uitgave.

Veel belangstelling voor projecten Sectorplan Metalektro

Afgelopen weken organiseerde A+O vier voorlichtingsbijeenkomsten rond het Sectorplan Metalektro. Tijdens de bijeenkomsten op locaties verspreid door het land, werden de A+O-bedrijven voorgelicht over de diverse projecten en de subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn. "Het is voor A+O bedrijven erg interessant, want bijna alle projecten zijn kosteloos." logo AO sectorplan

Er waren bijeenkomsten in Assen, Zwolle, Vianen en Eindhoven. A+O-directeur Saskia Görtz : "De inhoud van het sectorplan is door sociale partners bepaald. Het aanbod is gebaseerd op een arbeidsmarktanalyse. A+O is door de sociale partners als uitvoerder aangewezen." Zij gaf aan dat voor alle projecten in totaal 20 miljoen euro beschikbaar is: de sector financiert 13,5 miljoen, de overige 6,5 miljoen wordt gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken vanuit de regeling co-financiering sectorplannen. "Houdt u er in ieder geval rekening mee dat de regels strikt zijn. Het ministerie hanteert een strak regime voor wat betreft de verantwoording."

Lees meer...

Pagina 1 van 2


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.