login

Vergroten zij- en bbl-instroom (zbi) per 01-01-2019

Looptijd: 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 *

Bedrijven die via een flexorganisatie een bbl-leerling plaatsen op niveau II, III en IV, kunnen bij A+O een vergoeding aanvragen.

 

  

Begripsdefinities

1. Studiejaar: een studiejaar loopt vanaf startdatum studie met een maximale looptijd van twaalf maanden.
2. Bewijs van inschrijving: een door partijen ondertekende beroepspraktijkvormingsovereenkomst/ praktijkovereenkomst op niveau II, III of IV. Overeenkomst als bedoeld in artikel 7.2.8 van de WEB,
    gesloten tussen de instelling, de leerling-flexkracht en het leerbedrijf/organisatie.
3. Bewijs van deelname: bewijsstuk van opleidingsinstituut dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is, zoals diploma, certificaat, cijferlijst, verklaring, digitale voortgangsrapportage.
4. Flexorganisatie: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitzendkrachten ter beschikking stelt van (uitzendt naar) opdrachtgevers.
5. Leerling-flexkracht: een tijdelijke kracht, uitzendkracht, gedetacheerde die een contract of overeenkomst heeft met een flexorganisatie en in het leerbedrijf een bbl-opleiding volgt op mbo-niveau II, III, of IV.
6. Leerbedrijf/organisatie: het metalektrobedrijf waar de leerling-flexkracht door de flexorganisatie geplaatst wordt om een bbl-opleiding te volgen. Het metalektrobedrijf is een erkend leerbedrijf.
7. Vergoeding: de vergoeding bedraagt 2/3 van de dan geldende hoogte van de bbl-vergoeding.

Vereiste documenten

1. Een door partijen ondertekende bpv/pok op niveau II, III of IV. Desbetreffende bpv/pok maakt onderdeel uit van de opdrachtovereenkomst.
2. Het leerbedrijf/organisatie en de flexorganisatie sluiten een door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst ten behoeve van het opleiden van de leerling- flexkracht en het
    beschikbaar stellen van een leerwerkplek, tenminste voor de duur van de opleiding of voor de maximale duur van de vergoeding door Stichting A+O Metalektro:

Opleiding  Niveau  Maximale duur volgens de WEB  Maximale duur die wordt vergoed door A+O 
 mbo basisberoepsopleiding  bbl-niveau II  min. twee en max. drie jaar  twee jaar
 mbo vakopleiding  bbl-niveau III  min. twee en max. vier jaar  drie jaar
 mbo middenkaderopleiding  bbl-niveau IV  min. drie en max. vier jaar  twee jaar

Aanvragen van vergoeding door het leerbedrijf

1. Aanmelden van de leerling-flexkracht gedurende de studieperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
2. U meldt de leerling digitaal aan via de button Mijn A+O op onze website www.ao-metalektro.nl,
3. U print, ondertekent en uploadt het aanmeldingsformulier naar Stichting A+O Metalektro, samen met de volgende bijlagen:
     • ondertekend aanvraagformulier;
     • bewijs van inschrijving.
4. Alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen.

Let op: De datum waarop u de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Uitbetaling

1. Voorlopige vergoeding wordt zesmaandelijks na aanvang van het aangevraagde studiejaar uitgekeerd.
2. Definitieve vaststelling en toekenning van vergoeding na afloop van de aangevraagde vergoedingsperiode en na ontvangst van een volledige declaratie.
3. U declareert digitaal via ‘Mijn A+O’. Bijvoegen:
     • ondertekend declaratieformulier;
     • bewijs van deelname.
4. Niet tijdig aanleveren van bewijs van deelname betekend terugvordering van de volledige vergoeding.
5. Voortijdige uitval: declareren binnen vier weken na datum uitval. Bijvoegen: een verklaring van het opleidingsinstituut met start- en einddatum van de opleiding.
6. De declaratie dient binnen zes maanden na afloop van de vergoedingsperiode van A+O ingediend te worden.
7. Alleen volledige en ondertekende declaraties worden in behandeling genomen.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met de afdeling vergoedingen via telefoonnummer 088 - 60 50 960 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook uw regiomanager benaderen.

Aanvragen & downloads

Klik hier voor het aanvragen van een vergoeding vergroten zij- en bbl-instroom.

Klik hier voor de factsheet 'Vergroten zij- en bbl-instroom (zbi)'.

 

(*): Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid voor deze regeling gesloten.


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.