login

Pilotregeling trainen en begeleiden zij-instroom

Looptijd: 1 september 2018 t/m 31 december 2019 *

Het aantal schoolverlaters met een technische opleiding is niet (meer) toereikend voor het aantal te vervullen vacatures in de Metalektro. Hierdoor gaan bedrijven op zoek naar medewerkers met andere achtergronden, de zogenaamde zij-instromers. Mogelijk zijn deze zij-instromers niet direct inzetbaar en is er naast het reguliere inwerken nog een intern of extern functiegericht inwerkprogramma nodig. A+O start hiervoor een pilotregeling.

 
 

TIP: gebruik de Regeling Ontwikkelen praktijkopleiders/begeleiders om uw praktijkopleider te trainen in het begeleiden van zij-instromers. 

Aanbod voor metalektrobedrijven

A+O biedt een pilotregeling aan voor een tegemoetkoming in de kosten voor de functiegerichte training/opleiding én begeleiding van zij-instromers op basis van declaratie. Het opleidings- én begeleidingstraject kan intern of extern worden uitgevoerd of bestaan uit een combinatie van beide. De bijdrage bedraagt maximaal € 3.000,- per medewerker.

De nieuwe medewerker:
- heeft een arbeidsovereenkomst bij een bij A+O aangesloten bedrijf met een minimale duur van 6 maanden (inclusief proeftijd);
- was niet werkzaam in de metalektro, en/of;
- was werkloos, en/of;
- was bijstandsgerechtigd, of;
- was niet uitkeringsgerechtigd ('Nugger'), of;
- is een voortijdig schoolverlater (VS) zonder startkwalificatie (opleidingsniveau op mbo niveau 1/Entree of lager), of;
- ontving een WIA/WAJONG-uitkering.

Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, kan het volgende aantal medewerkers gebruik maken van deze regeling.

 Aantal medewerkers   Aantal medewerkers dat gebruik kan maken van de regeling 
 < 250  3
 250 - 500  5
 > 500  7

 


 

* Budgetuitputting kan reden zijn voor afwijzing van de declaratie.

Begripsdefinities

Klik hier.

Downloads

Pilotregeling Trainen en begeleiden zij-instroom

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.