login

Vergoeding opleiden van leerlingen (bbl) (*)

 

Als u een leerwerkplek aanbiedt aan leerlingen die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) niveau I tot en met IV kunt u een vergoeding van A+O ontvangen.


U kunt ook na 31 december 2018 uw vergoedingsaanvraag blijven indienen.

 

 

 

 

Begripsdefinities

1. Studiejaar: een studiejaar loopt vanaf startdatum studie met een maximale looptijd van twaalf maanden.
2. Bewijs van inschrijving: een door partijen ondertekende beroepspraktijkvormingsovereenkomst/ praktijkovereenkomst
    (hierna te noemen bpv/pok) op niveau I, II, III of IV.
3. Bewijs van deelname: bewijsstuk van opleidingsinstituut dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is, zoals diploma, certificaat, cijferlijst,
    verklaring, digitale voortgangsrapportage.
4. Vergoeding: maximaal € 3.000,- per studiejaar.

Let op: Dit is de vergoeding vanaf 1 juli 2018

Vereiste documenten

1. Een door partijen ondertekende bpv/pok op bbl-niveau I, II, III of IV.
2. Leerarbeidsovereenkomst afgesloten volgens model I van cao Metalektro A+O 2016/2018 voor
    tenminste de duur van de opleiding óf voor de maximale duur vergoeding door Stichting A+O Metalektro. Zie onderstaande tabel.

Opleiding  Niveau  Maximale duur volgens de WEB  Maximale duur die wordt vergoed door A+O 
 mbo assistentopleiding  bbl-niveau I  min. een half jaar en max. één jaar  één jaar
 mbo basisberoepsopleiding  bbl-niveau II  min. twee en max. drie jaar  twee jaar
 mbo  bbl-niveau II naar III  max. één jaar  één jaar
mbo vakopleiding bbl- niveau III  min. twee en max. vier jaar  drie jaar
mbo bbl- niveau III naar IV max. één jaar  één jaar
mbo middenkaderopleiding bbl- niveau IV min. drie en max. vier jaar  vier jaar

Aanvragen van vergoeding

1. Aanmelden gedurende de studieperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
2. U meldt de leerling digitaal aan via de button Mijn A+O op onze website www.ao-metalektro.nl.  
3. U print, ondertekent en uploadt het aanmeldingsformulier naar Stichting A+O Metalektro, samen met de volgende bijlagen:
    • kopie leerarbeidsovereenkomst conform model I cao Metalektro A+O 2016/2018;
    • ondertekende beroepspraktijkvormingsovereenkomst/ praktijkovereenkomst.
4. Alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen.

Let op: De datum waarop u de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Uitbetaling

1. Voorlopige vergoeding wordt zesmaandelijks na aanvang van het aangevraagde studiejaar uitgekeerd.
2. Definitieve vaststelling en toekenning van vergoeding na afloop van de aangevraagde vergoedingsperiode en na ontvangst van een
    volledige declaratie.
3. U declareert digitaal via "Mijn A+O". Bijvoegen:
    • bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is;
    • een ondertekend declaratieformulier.
4. Niet tijdig aanleveren van een bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is en ondertekend declaratieformulier, betekent terugvordering van de volledige vergoeding.
5. Voortijdige uitval: declareren binnen vier weken na datum uitval. Bijvoegen: een verklaring van het opleidingsinstituut met start-
    en einddatum van de opleiding.
6. De declaratie dient binnen zes maanden na afloop van de vergoedingsperiode van A+O ingediend te worden.
7. Alleen volledige en ondertekende declaraties worden in behandeling genomen.

Opleiden in grensgebieden

De werkgever, wiens bedrijf gevestigd is in Nederland kan bij de directeur van de stichting A+O een vergoeding aanvragen voor een erkende beroepsopleiding, gevolgd in de aanpalende deelstaten en provincies van Nederland.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met de afdeling vergoedingen via telefoonnummer 088 - 60 50 960 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook uw regiomanager benaderen.

Aanvragen & downloads

Klik hier voor het aanvragen van een vergoeding bbl.

Klik hier voor de factsheet 'Vergoeding opleiden van leerlingen (bbl)'.

Klik hier voor het Model Leerarbeidsovereenkomst.

 

(*): Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid voor deze regeling gesloten.


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.