login

Pagina 1 van 2

Voldoende Vitale Vakmensen

Looptijd: 1 oktober 2018 t/m 15 mei 2020 *

- Hoe verbetert u de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers?
- Hoe zet u duurzame inzetbaarheid op de kaart binnen uw bedrijf?
- Hoe brengt u uitdagingen, kansen en knelpunten binnen uw bedrijf in beeld?
- Hoe vertaalt u plannen naar concrete acties om duurzame inzetbaarheid te verbeteren?
- Hoe gaat u om met werknemers die (dreigend) verminderd inzetbaar zijn?

Duurzame inzetbaarheid (DI) is een grote uitdaging. A+O biedt u kosteloos ondersteuning aan op dit thema. Dat doen we in samenwerking met adviesbureau Berenschot, dat uw bedrijf helpt met analyse, advies en implementatie.

Lees meer...

Persoonlijke inzetbaarheidsscan

Looptijd: 1 maart 2018 t/m 31 december 2019

Wilt u inzicht in de duurzame inzetbaarheid van uw mensen? De persoonlijke inzetbaarheidsscan (WAI) is een quick scan die u hierbij kan helpen. De scan meet het huidige en toekomstige werkvermogen van (groepen van) medewerkers in bedrijven. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar gezondheid, werkomstandigheden, inzetbaarheid en verzuimrisico. Wanneer u dit in kaart hebt gebracht, heeft u concrete informatie waarmee zowel uw organisatie als uw medewerkers gericht aan duurzame inzetbaarheid kunnen werken.

 

 

Lees meer...

Adviestraject gesprekscyclus

Looptijd: 1 maart 2017 t/m 31 december 2019 *

Het doel van een gesprekscyclus, ook wel beoordelingscyclus genoemd, is het aan- en bijsturen, motiveren en ontwikkelen van medewerkers. A+O stelt een vergoeding beschikbaar voor begeleiding bij het opzetten en/of doorontwikkelen van deze gesprekscyclus.

 

Lees meer...

Hr analyse-instrumenten

Looptijd: 1 mei 2017 t/m 31 december 2018 *
Aanvragen is niet meer mogelijk

Heeft u in beeld wat de kansen en knelpunten van uw hr-beleid zijn? Welke aspecten verdienen meer aandacht? Welke zijn al succesvol, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie, inclusief hr-beleid, vormgeving andere werkpatronen, strategische personeelsplanning en talentontwikkeling?
Een instrument of scan kan u dit inzicht bieden. A+O wil door middel van een vergoeding metalektrobedrijven een steun in de rug bieden bij het maken van deze hr-analyse.

 

Lees meer...

Strategisch plan duurzaam ontwikkelen medewerkers

Looptijd: 1 maart 2017 t/m 31 december 2019 *

Wilt u de ontwikkeling van uw medewerkers stimuleren? En zoekt u daarvoor ondersteuning in de vorm van begeleiding bij het schrijven en invoeren van uw opleidingsplan? Dan kunt u bij A+O Metalektro terecht voor een vergoeding. Het resultaat is een strategisch opleidingsplan, met mogelijk ook een gedeelte dat in uitvoering is gebracht.

 

Lees meer...

Pagina 1 van 2


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.