login

Pagina 1 van 2

Zelfroosteren en Zelfsturing

Looptijd: 1 maart 2018 t/m 31 december 2018

Zelf kiezen hoe je je werk uitvoert of je eigen werktijden kiezen. Dat klinkt heel aantrekkelijk. Voor werknemers, maar ook voor leidinggevenden.

Eigen regie kan helpen bij efficiënter werken, problemen oplossen en werkmotivatie. Er zijn echter ook valkuilen. Het werk moet wel op tijd klaar zijn en afstemmen met collega’s kan lastig zijn.

 

Zelfsturing en zelfroosteren kunnen helpen bij het vergroten van duurzame inzetbaarheid en zijn instrumenten voor aantrekkelijk werkgeverschap.

Lees meer...

Workshop bijblijven of afhaken

Looptijd: 1 maart 2018 t/m 31 december 2018 (*)

Hoe kunt u als hr-professional uw organisatie helpen een leercultuur te creëren die voortdurend verbetert? Een cultuur waar medewerkers durven te experimenteren, waar fouten gemaakt en gedeeld worden en waar men in staat is om kritisch te blijven kijken? In de workshop ‘Bijblijven of afhaken?!’ krijgt u antwoord op deze vragen. Na de workshop bent u als hr-professional in staat om medewerkers aan te moedigen om te blijven leren en met het oog op de toekomst de organisatie te helpen bij het verder ontwikkelen van een leercultuur.

 

Lees meer...

Persoonlijke inzetbaarheidsscan

Looptijd: 1 maart 2018 t/m 31 december 2018

Wilt u inzicht in de duurzame inzetbaarheid van uw mensen? De persoonlijke inzetbaarheidsscan (WAI) is een quick scan die u hierbij kan helpen. De scan meet het huidige en toekomstige werkvermogen van (groepen van) medewerkers in bedrijven. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar gezondheid, werkomstandigheden, inzetbaarheid en verzuimrisico. Wanneer u dit in kaart hebt gebracht, heeft u concrete informatie waarmee zowel uw organisatie als uw medewerkers gericht aan duurzame inzetbaarheid kunnen werken.

 

 

Lees meer...

Adviestraject gesprekscyclus (*)

Looptijd: 1 maart 2017 t/m 31 december 2018

Het doel van een gesprekscyclus, ook wel beoordelingscyclus genoemd, is het aan- en bijsturen, motiveren en ontwikkelen van medewerkers. A+O stelt een vergoeding beschikbaar voor begeleiding bij het opzetten en/of doorontwikkelen van deze gesprekscyclus.

 

Lees meer...

Hr analyse-instrumenten (*)

Looptijd: 1 mei 2017 t/m 31 december 2018

Heeft u in beeld wat de kansen en knelpunten van uw hr-beleid zijn? Welke aspecten verdienen meer aandacht? Welke zijn al succesvol, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie, inclusief hr-beleid, vormgeving andere werkpatronen, strategische personeelsplanning en talentontwikkeling?
Een instrument of scan kan u dit inzicht bieden. A+O wil door middel van een vergoeding metalektrobedrijven een steun in de rug bieden bij het maken van deze hr-analyse.

 

Lees meer...

Pagina 1 van 2


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.