login

Werkgelegenheidsbarometer

Indicatoren voor werkgelegenheidsrealisatie en -verwachtingen, 2009-2017

In de Arbeidsmarktmonitor Metalektro wordt viermaal per jaar aan metalektrobedrijven gevraagd terug te blikken op de werkgelegenheidsontwikkelingen over het afgelopen kwartaal. Daarnaast spreken werkgevers elk kwartaal hun verwachtingen uit voor de werkgelegenheidsontwikkelingen in het eerstvolgende kwartaal. In oktober 2017 keken metalektrobedrijven terug op de ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2017 en vooruit naar de verwachte ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2017.

Figuur 1 toont de werkgelegenheidsontwikkelingen in de Metalektro aan de hand van twee indicatoren. De gerealiseerde werkgelegenheidsontwikkeling in het afgelopen kwartaal wordt in de figuur weergegeven door de blauwgrijze balkjes. De rode lijn geeft de verwachte werkgelegenheidsontwikkelingen voor het komende kwartaal weer

Figuur 1 Werkgelegenheidsbarometer

werkgelehenheidsbarometer derde kwartaal inhoud

Bron: ROA, Arbeidsmarktmonitor Metalektro – 2009 - 2017

Downloadbare edities:

Werkgelegenheidsbarometer derde kwartaal 2017
Werkgelegenheidsbarometer tweede kwartaal 2017
Werkgelegenheidsbarometer eerste kwartaal 2017
Werkgelegenheidsbarometer vierde kwartaal 2016
Werkgelegeinheidsbarometer derde kwartaal 2016
Werkgelegenheidsbarometer tweede kwartaal 2016
Werkgelegenheidsbarometer eerste kwartaal 2016
Werkgelegenheidsbarometer vierde kwartaal 2015
Werkgelegenheidsbarometer derde kwartaal 2015 
Werkgelegenheidsbarometer tweede kwartaal 2015 
Werkgelegenheidsbarometer eerste kwartaal 2015
Werkgelegenheidsbarometer vierde kwartaal 2014 
Werkgelegenheidsbarometer derde kwartaal 2014
Werkgelegenheidsbarometer tweede kwartaal 2014