login

Artikelen Over de sector

Pagina 5 van 7

Duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda bij metalektrobedrijven

Als onderdeel van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro wordt ieder jaar aan de metalektrobedrijven gevraagd wat de belangrijkste speerpunten van het personeelsbeleid zijn voor de komende jaren. Net als in voorgaande jaren, was ook in 2014 het bevorderen van de inzetbaarheid van het personeel, het meest genoemde speerpunt van het personeelsbeleid.

Lees meer...

Regiobijeenkomsten sectorplan Metalektro

Begin oktober is het sectorplan Metalektro door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd. Drie thema's staan centraal: herstel en behoud van instroom en zij-instroom, duurzame inzetbaarheid en stimulering van van-werk-naar-werk trajecten. Yolande van Doornspeek, manager Regio's van A+O: "Binnen het sectorplan zijn er tal van projecten waar A+O-bedrijven hun voordeel mee kunnen doen. Er is voor ieder wat wils. En in de meeste gevallen is het nog kosteloos ook."

Lees meer...

Aansluiting gezocht

Waar zit de kloof tussen vraag en aanbod?

Overal wordt geroepen: er komen grote tekorten aan in de technische sector. Maar tegelijkertijd hoor je regelmatig dat veel jongeren met een technische opleiding geen baan kunnen vinden. Hoe kan dat? Tech Your Future, expertisecentrum voor hoogwaardig techniekonderwijs in Nederland, liet de hogescholen Windesheim en Saxion een verkenning doen. Waar zit de kloof en wat is er nodig om de aansluiting te verbeteren?

Lees meer...

Wat goed is voor vrouwen, is goed voor iedereen

Langzaam maar zeker kiezen steeds meer vrouwen voor een technische opleiding. Een goede zaak. Maar uit onderzoek van SEOR in opdracht van TechniekTalent.nu blijkt dat maar liefst bijna 50 procent (hbo) tot 80 procent (mbo) van de vrouwen na hun technische studie niet in de techniek gaan werken. Hoe zorgen we ervoor dat vrouwen daadwerkelijk kiezen voor een technisch beroep?

“Vanwege de mogelijkheden van deeltijdwerk kiezen vrouwen vaker voor een niet-technische functie in een niet-technische sector”, vertelt Akke Visser, programmamanager bij TechniekTalent.nu. “Maar liefst 70 procent van de vrouwen in Nederland werkt, het merendeel echter in deeltijd. En 93 procent van de banen in de techniek is voltijd. Daar zouden bedrijven dus nog een flinke slag in kunnen slaan want niet alleen vrouwen, maar ook mannen prefereren steeds vaker een deeltijdbaan.”

Lees meer...

Technisch opgeleide vrouwen kiezen niet voor technische functies door beperkte mogelijkheden deeltijdwerk

30 % van de schoolverlaters uit MBO en HBO komen na hun technische opleiding in een niet-technische baan terecht, terwijl juist een technische baan betere perspectieven biedt. Dit blijkt uit een onderzoek door SEOR in opdracht van TechniekTalent.nu. Verder valt op dat hoewel het aantal vrouwen dat een technische opleiding volgt toeneemt, dit niet betekent dat zij ook in een technische functie in de techniek gaan werken.

Een opvallende conclusie uit het SEOR-onderzoek is dat technisch opgeleide vrouwen veel minder vaak in een technische functie terecht komen dan technisch opgeleide mannen.

Lees meer...

Pagina 5 van 7