login

Artikelen Over de sector

Pagina 4 van 7

Onderzoeker Irmgard Borghouts: ‘Louter loonkostenprikkels niet effectief’

Loonkostenprikkels alléén trekken werkgevers niet over de streep om meer mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. “Een financiële tegemoetkoming is een noodzakelijke randvoorwaarde, maar er moeten meer signalen op groen staan”, aldus onderzoeker Irmgard Borghouts van Tilburg University. Ze is een van de auteurs van het boek ‘Het werkt niet vanzelf’ en doet volop onderzoek naar factoren die een rol spelen bij het aan de slag helpen van meer arbeidsgehandicapten.

Lees meer...

“Steeds meer behoefte aan digitale vaardigheden bij onze monteurs”

Vorig jaar organiseerde A+O de ‘inspiratietafels’: brainstormsessies over de ontwikkelingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor de metalektrosector. De uitkomsten van de sessies zijn gebundeld in het boekje ‘Klaar voor de toekomst?’, waarin vijf trends worden beschreven. In dit tweede artikel van een serie: de trend ‘digitale vaardigheden’.

Lees meer...

"Smart industry is een noodzaak voor de maakindustrie om te overleven"

De Nederlandse maakindustrie moet voorop blijven lopen op het gebied van smart industry: de digitalisering van de industrie. Precies om die reden is eind vorig jaar de Actieagenda voor smart industry aangeboden aan minister Henk Kamp van Economische Zaken. Inmiddels zijn er tien projecten in ontwikkeling, de zogenaamde fieldlabs, waarin kennisinstellingen, grote en kleine bedrijven de krachten bundelen. Ronald van der Laan van Thales Nederland: “Hier liggen grote kansen voor de Nederlandse maakindustrie om de buitenlandse concurrentie voor te blijven.”

Lees meer...

“21st century skills zijn onontbeerlijk voor de toekomst”

Vorig jaar organiseerde A+O  de ‘inspiratietafels’: brainstormsessies over de ontwikkelingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor de metalektrosector. De uitkomsten van de sessies zijn gebundeld in het boekje ‘Klaar voor de toekomst?’. Daarin worden vijf trends beschreven. In dit eerste artikel van een nieuwe serie staat één van die trends centraal: de noodzaak voor 21st century skills bij werknemers en werkgevers. “Als je niet innoveert, dan kan dat je als bedrijf de kop kosten.”

Lees meer...

A+O-directeur Saskia Görtz over de inspiratietafels A+O: "We willen het heden verbinden aan de toekomst"

Hoe kan de Metalektro zich klaarmaken voor de toekomst? Deze vraag stond centraal bij de 'inspiratietafels': brainstormsessies die A+O vorig jaar organiseerde over de ontwikkelingen in de samenleving en de gevolgen daarvan voor de metalektrosector. Met een brede vertegenwoordiging van A+O-bedrijven, vertegenwoordigers van werkgeversorganisatie FME en de vakbonden en de bestuursleden en regiomanagers van A+O, werd in vier sessies naar antwoorden gezocht op deze vraag.

Lees meer...

Pagina 4 van 7